Statsminister Mette Frederiksen

Mette Frederiksen er ansigtet på beskeden om, at alle mink i Danmark skulle slås ned. Det var hende, der på pressemødet d. 4. november 2020 sagde ordene: ”For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene.”

Beslutningen blev truffet til et møde i regeringens Koordinationsudvalg om aftenen d. 3. november, hvor Mette Frederiksen – selvfølgelig – sidder for bordenden. Materiale til mødet blev delt 6 minutter før mødets start. Diskussionen om mink tog 44 minutter, og spørgsmålet om lovhjemmel blev slet ikke drøftet, lyder det fra flere. Departementschef Barbara Bertelsen har sagt, at hun ikke mente, at nogen deltagere på mødet læste alt materialet. Og efter pressemødet blev en omfattende indsats sat i gang i regi af NOST – Den nationale operative stab, der omfatter politi, Forsvaret og andre myndigheder. Det er det katastrofale ulovlige forløb, som Folketinget har nedsat Granskningskommissionen til at kulegrave. Det forløb er ultimativt Mette Frederiksens ansvar.

Mette Frederiksen har flere gange udtalt, at regeringen stod på en brændende platform, da den tog beslutningen om at aflive alle mink. Det er flere gange blevet tilbagevist af eksperter. Samtidig siger Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen at de først blev orienteret om den manglende lovhjemmel om aftenen søndag d. 8. november, selvom det på det tidspunkt allerede havde været offentligt kendt i timevis. Men lørdag d. 7. talte hun i telefon med formanden for Dansk Pelsdyravlerforening, som i første omgang havde talt med departementschefen i Fødevareministeriet – og vi ved, at Departementchefen allerede var klar over den manglende lovhjemmel på det tidspunkt. Der hersker stor forvirring om hvem, der vidste hvad, og hvornår. Det er det, som Folketinget har nedsat Granskningskommissionen til at kulegrave.

Men den ulovlige indsats, der var gået i gang efter pressemødet, fortsatte med hjælp fra politi og militær, selv da hele Danmark vidste, at der ikke var lovhjemmel. Sagen kostede Mogens Jensen sin post som fødevareminister, men Statsministeriet har været dybt involveret i sagen, som det er kendetegnende for Mette Frederiksens regeringsførelse. Også selvom Mette Frederiksen selv afviser at have et ansvar. Mest direkte og ublu til pressemøde d. 3. november 2021, hvor hun direkte blev spurgt, om hun ikke havde et medansvar for sine ministres gøren og laden: ”Øh, nej.”

Særligt ét spørgsmål trænger sig på: Hvorfor standsede man ikke, da man fandt ud af, at det hele var ulovligt? Når Mette Frederiksen kan sætte det hele i gang med et pressemøde, kunne hun jo så let som ingenting også have standset det.

Der er meget, vi stadig ikke har fået svar på. Og noget får vi måske aldrig svar på. Mette Frederiksen har – som eneste minister foruden ældreminister Astrid Krag – slettet vigtige SMS’er fra dagene i starten af november 2020. Det samme har hendes departementschef, Barbara Bertelsen og hendes nærmeste rådgiver Martin Justesen. Og de blev ved i lang tid, selv da Granskningskommissionen bad dem om at stoppe, fordi det var vigtig dokumentation fra forløbet. Vi ved også i dag, at Statsministeriet gav urigtige oplysninger til en anmodning om aktindsigt, hvor ministeriet benægtede slettede SMS’ers eksistens.

Hele forløbet, der stadig udvikler sig, er og bliver Mette Frederiksens ultimative ansvar. Mette Frederiksen har endda gjort en dyd ud af at centralisere magten og i højere grad end tidligere statsministre drive regeringens arbejde fra Statsministeriet. Eller som tidligere departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels sagde til sin afhøring i kommissionen d. 2. december: ”Statsministeriet var meget med hele vejen rundt. Lad os sige det på den måde.”

Regeringen brød loven og smadrede dansk minkavl. Regeringen fortsatte med at bryde loven, selv da hele Danmark var klar over den manglende hjemmel. Og regeringen modarbejder stadig, at vi andre kan få klarhed over det skandaløse forløb.

Og det har regeringschefen selvfølgelig det ultimative ansvar for. Derfor peger alle pilene på Mette Frederiksen.

Hvem peger pilen ellers på?

Læs mere om minkskandalen: