Regeringens centrale argument under minkskandalen var, at en undersøgelse viste, at en ny mutation – den nu berømte cluster 5 – kunne gøre vaccinerne mindre effektive. Mette Frederiksen sagde på pressemødet d. 4. november:

”Men Statens Serum Institut har altså vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, så kan vi risikere, at effekten af en kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver.”

Det viste sig hurtigt efter pressemødet, at denne vurdering var forkert, og at det sundhedsfaglige grundlag var papirtyndt. Datagrundlaget fra Statens Serum Institut med den muterede coronavirus cluster 5 var ufuldstændig, og mutationen truede ikke effekten af vacciner i betydningsfuld grad.

Mette Frederiksen og regeringen har flere gange givet det indtryk, at myndighederne anbefalede en aflivning af alle mink. Det er er forkert. Der lå en risikovurdering, der pegede på risici ved minkavlen i Danmark, men ingen myndigheder anbefalede en aflivning af alle mink.

Som Stinus Lindgreen fra Radikale siger:

”Der var altså ikke den brændende platform inden pressemødet, og det skulle vi naturligvis have vidst”

Eller som Søren Brostrøm har forklaret:

”Jeg advarede kraftigt imod, at cluster-5 skulle ligge til grund for en ny risikovurdering,”

Hvad sagde eksperterne om cluster 5 og mink?

Når regeringen træffer en så monumental og irreversibel beslutning som at lukke hele minkerhvervet og tage livsgrundlaget fra mange minkavlere, skulle man tro, at det baserede sig på solid videnskab og grundig rådgivning fra de fremmeste eksperter. Især når det drejer sig om et komplekst emne som virusmutation i mink, som politikere uden sundhedsfaglig baggrund ikke har dybdegående kendskab til. Det lader dog til, at det modsatte er tilfældet.

Her er, hvad eksperterne siger:

  • I Berlingske kalder Poul Nissen, professor molekylærbiologi og genetik fra Aarhus Universitet, regeringens påstand for et ”røgslør”.
  • Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, kalder regeringens påstand for en ”socialdemokratisk afledningsmanøvre”.
  • Jan Gerstoft, professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet, siger til Berlingske, at regeringens beslutning blev truffet på sundhedsfagligt forkert grundlag og kalder det ”helt ude af proportioner at tale om et nyt Wuhan.”
  • Tidligere direktør Kåre Mølbak i Statens Serum Institut har fortalt, at han ikke anbefalede en aflivning.
  • Københavns Universitet blev inden aflivningen præsenteret for datagrundlaget fra SSI. De afviste også en vaccinetrussel.
  • Heller ikke Lægemiddelstyrelsen, som regeringen slet ikke spurgte før beslutningen, vurderede, at den muterede coronavirus cluster 5 udgjorde en risiko for kommende vacciner.
  • Margaret Harris fra verdenssundhedsorganisationen WHO har til TV2 sagt:
    ”Den globale risiko, der er forbundet den nye minkrelaterede variant, anser vi for at være meget lav.”
  • Og lad os slutte af med doktor Anthony Fauci, der er USA’s førende vaccineekspert. Også han har sagt, at smitte i danske mink næppe truer en vaccine.

Ekspert efter ekspert har altså modsagt regeringen, som besluttede at lukke minkerhvervet pga. frygt for cluster5 i mink. Vi ved i dag, at regeringens frygt for cluster5-mutationen i mink baserede sig på kun ni forsøg udført ved Statens Serum Institut, og mange eksperter blev ikke spurgt til råds, før man besluttede at nedlukke minkbranchen.

Regeringen mente tilsyneladende, at den selv vidste bedre end de eksperter, der har forstand på dette komplekse område. I hvert fald blev der ikke gennemført en grundig udspørgning af forskellige eksperter, inden beslutningen at aflive alle mink blev truffet.

Liberal Alliance mener:

Regeringen træffer en af de mest vidtgående politiske beslutninger i Danmarkshistorien på et tyndt grundlag og uden at rådføre sig med andre eksperter. Det var ikke bare ulovligt at aflive alle mink. Det var også unødvendigt, og ingen sundhedsmyndigheder anbefalede det.

Læs mere i 'Lovbrud og løgn'

Læs mere om Minkskandalen