Hvad er liberalisme i Liberal Alliance

Hvad er liberalisme?

Ordet “Ideologi” lyder så fint og fornemt, men i virkeligheden er det blot en holdning til, hvad der er godt og skidt i et samfund. Vores liberale ideologi er helt klar:

Frihed og liberalisme

Et samfund blomstrer, når folk er frie til at forfølge det, de helst vil.

Om det er i erhvervslivet eller privatlivet, handler liberalisme simpelthen om frihed. Friheden er så afgørende, fordi den er forudsætningen for ansvaret.

Hvis mennesker skal leve et meningsfuldt liv, kræver det en følelse af ansvar. Det gælder både for den stærke og den svage. For det er selvfølgelig vidt forskelligt, hvad vi oplever af velsignelser og forbandelser i livet, og ingen mennesker er perfekte, men vi er alle sammen mennesker med samme iboende værdi og samme behov for at sætte vores præg på verden.

Derfor tror vi på, at ethvert menneske har retten til at bestemme over eget liv og til at forfølge sine egne mål – og ansvaret for det, man vil stille op med tilværelsen.

Mindre stat – mere samfund

Netop fordi, mennesker ikke er perfekte, begår vi alle fejl – og vi ved sjældent, hvad der er bedst for andre. Derfor mener vi liberale, at problemer som udgangspunkt bør løses så tæt som muligt på dem, som oplever dem, i stedet for at blive løst af staten.

Staten er vigtig, men den må ikke blive for omfattende. Den er vigtig, fordi vi har brug for, at vores samfund vedligeholder lov og orden, samt sikrer borgernes individuelle rettigheder. Det er en nødvendighed, hvis folk i sandhed skal være frie. Staten er til for at skabe de bedst mulige rammer for, at befolkningen frit kan udfolde sig til glæde og gavn for hinanden.

Det er til gavn for alle, hvis erhvervslivet får lov at operere med mindst mulig indblanding. Vi kan se, hvad der sker med markeder, når de bliver strippet for konkurrence og bliver monopolistiske og bureaukratiske. Niveauet af bureaukrati i det offentlige har været stigende i mange år, og det kommer på bekostning af innovation og løsninger, der ville gavne alle.

Frihed til forskellighed

Vi liberale hylder frihed til forskellighed. Vi tror ikke på, at folkevalgte ved bedre, når det kommer til, hvad voksne mennesker skal gøre i deres privatliv, end folk selv gør. Det er ikke liberal politik at fortælle folk, hvad de skal spise og drikke, hvor lang barsel de skal tage, eller hvad de skal arbejde med. Det kan voksne mennesker godt selv finde ud af. Vi har i det hele taget, som vores formand også siger, nul ideer til, hvordan folk indretter deres privatliv.

Frihed og ansvar

Når så mange som muligt tager ansvar for eget liv skaber det også de bedste muligheder for, at vi kan hjælpe dem, der ikke kan. For selvfølgelig er der nogle, der ikke selv kan klare tilværelsens byrder. Ja, de fleste af os får brug for hjælp til det i løbet af livet. Og det er godt – vi er ingenting uden hinanden. Og præcis derfor skal mennesker ikke indrulles i et åndløst system af kasseløsninger i velfærdsstaten, hvis det overhovedet er muligt at undgå. Velfærdsstaten kan aldrig erstatte næstekærligheden mellem frie og ansvarlige mennesker.

Frihed og ansvar er nøgleordene for liberalismen, og hvem ved, måske er du også liberal, hvis du har læst hele vejen hertil?

Hvad mener Liberal Alliance?

Læs mere om vores politik her.