Hvad er liberalisme?

Begrebet “Ideologi” lyder så fint og fornemt, men i virkeligheden er det blot en holdning til, hvad der er godt og skidt i et samfund. Vores liberale ideologi er helt klar:

Frihed og liberalisme

Et samfund blomstrer, når folk er frie til at forfølge det, de helst vil.
Om det er i erhvervslivet eller privatlivet, handler liberalisme simpelthen om frihed. Om at ethvert menneske har retten til at bestemme over eget liv, og til at forfølge sine egne mål. Det er et menneske- og samfundssyn som har individet på forsædet, og tror på, at folk bør være frie til at tage ansvar for deres eget og andres liv.

Det tror vi liberale på – ikke fordi, vi forestiller os, at vi mennesker er perfekte, men netop fordi, vi er uperfekte. Vi begår alle sammen fejl, og vi ved sjældent, hvad der er bedst for andre. Derfor mener vi liberale, at problemer som udgangspunkt bør løses så tæt som muligt på dem, som oplever dem, i stedet for at blive løst af staten.

Mindre stat – mere samfund

Staten er vigtig, men den må ikke blive for omfattende. Den er vigtig, fordi vi har brug for, at vores samfund vedligeholder lov og orden, samt sikrer borgernes individuelle rettigheder. Det er en nødvendighed, hvis folk i sandhed skal være frie. Staten er til for at skabe de bedst mulige rammer for, at befolkningen kan udfolde sig.

Det er til gavn for alle, hvis erhvervslivet får lov at operere med mindst mulig indblanding. Vi kan se, hvad der sker med markeder, når de bliver strippet for konkurrence og bliver monopolistiske og bureaukratiske. Niveauet af bureaukrati i det offentlige har været stigende i mange år, og det kommer på bekostning af innovation og løsninger, der ville gavne alle.

Frihed til forskellighed

Vi liberale hylder frihed til forskellighed. Det er for os en arrogance, når folkevalgte tror, de ved bedre, hvad voksne mennesker skal gøre i deres privatliv, end individet selv gør. Det er ikke liberal politik at fortælle folk, hvad de skal spise og drikke, hvor lang barsel de skal tage, eller hvad de skal arbejde med. Det kan voksne mennesker godt selv finde ud af. Vi har i det hele taget, som vores formand også siger, nul ideer til, hvordan folk indretter deres privatliv.

Frihed og ansvar

Med frihed, kommer et ansvar. Staten skal ikke være en forælder for os. Vi må selv påtage os forpligtelsen for vores eget og andres liv. Vi ved, at der findes borgere, som har det svært, og som vi vil og skal hjælpe, men alle har et ansvar. Der er ikke noget mere unfair end den enlige mor, der knokler hver dag fra 8-15 for at betale dagpenge til en nyuddannet akademiker, der er for fin til at tage et arbejde. Et samfund blomstrer, når folk tager ansvar for eget liv, og det giver også muligheden for, at vi kan hjælpe dem, der ikke kan.

Frihed og ansvar er nøgleordene for liberalismen, og hvem ved, måske er du også liberal, hvis du har læst hele vejen hertil?