Hvad er liberalisme i Liberal Alliance

Hvorfor er frihed vigtigt for liberale?

Liberalisme handler om at tro på mennesket. Liberale tror på individet, men også på fællesskaberne og menneskeheden i sig selv.

Som liberal tror man på, at mennesket både har noget godt og ondt i sig – en fejlbarlighed, vi aldrig slipper af med, men samtidig potentialet til at blive bedre. Man tror på fornuften, man tror på fremskridt og man tror på, at der er grund til at være optimistisk på menneskets vegne. Men det forudsætter, at mennesket er frit. Fordi et samfund blomstrer, når folk er frie til at forfølge det, de helst vil.

Så liberalisme kan ikke koges ned til bare at være en politisk ideologi eller et politisk system. Det er også et menneskesyn.

Frihed på markedet og for mennesket

Det liberale menneskesyn har betydning både for værdipolitik og økonomisk politik. For at mennesket kan være frit, kræver det både borgerlige frihedsrettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, privat ejendomsret og lighed for loven, og mere udefinerede, vestlige værdier som tolerance og frisind.

Hele idéen bag at begrænse politisk magt bunder også i det liberale menneskesyn: At man skal tage højde for menneskets fejlbarlighed, når man formulerer samfundets love og regler. At man tænker over, at statsmagten er styret af fejlbarlige mennesker, og derfor ikke bør placere for meget magt hos de få. Magten og beslutningerne skal spredes ud.

Samme logik kan man bruge, når det handler om markedet og økonomien. Når liberale gerne vil sætte markedet fri, handler det også om menneskesynet: Mennesket er uperfekt, og derfor findes de bedste løsninger ikke hos få mennesker koncentreret i staten. Derfor tror vi ikke på magtcentralisering, designpolitik og planøkonomi.

Dem, der har bedst føling med markederne, findes ikke hos staten. Den findes hos dem, der rent faktisk opererer på markedet. De ved, hvor skoen trykker, så at sige. Det er derfor, kapitalistiske markedsøkonomier typisk skaber mere vækst end socialistiske økonomier.
Derfor skal man træde ekstremt varsomt med politisk indblanding, fordi man nemt kan overvurdere egen evne til at forstå markedet og dets mekanismer. Ofte har regulering utilsigtede konsekvenser, der er skadelige for økonomien og dermed for menneskers muligheder for at forfølge deres mål.

Ingen frihed uden ansvar

For liberale er et godt samfund ét, hvor borgerne tager ansvar for deres egen tilværelse og for deres omverden. Derfor er et godt samfund også frit, fordi friheden er den bedste forudsætning for at tage ansvar.
Frie borgeres forpligtende fællesskaber er den stærkeste kraft, der kan eksistere i et samfund. De fællesskaber, der bindes af indre bånd – næstekærlighed og en følelse af ansvar – vil altid overgå dem, der er bundet af ydre bånd – af statens og af fremmede magter.
Derfor tror liberale på den myndige samfundsborger. Én, der selv gør en forskel i livet – både i det store og i det små – fordi der ikke er nogen andre til at gøre det for os. Uden ansvar er livet fattigt. Og hvis mennesker bliver frataget deres ansvar af en stærk stat, selv med de bedste hensigter, får man ikke et bedre samfund eller et bedre liv.

Hvorfor Liberal Alliance er et ideologisk parti

I Liberal Alliance er vi stolte af at kalde os liberale. Det gør os samtidig til det, man kunne kalde for et ideologisk parti. “Ideologi er noget bras” proklamerede den konservative statsminister Poul Schlüter engang, men dér er vi lodret uenige.

I fraværet af en ideologi – og værdier – risikerer man at glemme, hvorfor man er i politik. Man begynder måske at ændre både standpunkt og holdning, efter hvad der føles opportunt i øjeblikket. Man slækker på sin politiske overbevisning, fordi vælgerne ikke er der endnu. Men vi vil hellere rykke vælgerne holdningsmæssigt, end vi vil tilpasse vores politik for at lefle for vælgerne.

Ideologi er en rettesnor. Den bestemmer ikke over dig, men den guider dig, når beslutningerne er svære og komplekse. Vi mener selvsagt ikke, at liberalismen er perfekt, men den er lidt mindre uperfekt end de andre ideologier.