Partiet
Partiet Liberal Alliance består af en politisk og en organisatorisk del, der er bundet sammen af medlemsforeningen. Det er medlemmerne i foreningen Liberal Alliance, der vælger ledelsen i den organisatorisk del og det er også medlemmerne, der vælger de personer, der (hvis de opnår valg i enten folketings-, regionsråds eller kommunalvalg) udgør den politiske del. Partiet ledes som helhed af partilederen.

Partileder
Partilederen for Liberal Alliance er partiets øverste leder. Partilederen vælges af folketingsgruppen og har siden juni 2019 været Alex Vanopslagh.

Folketingsgruppe
Liberal Alliances folketingsgruppe er partiets nationalpolitiske organ. Det er her de politiske beslutninger træffes og folketingsgruppen består (naturligvis) af Liberal Alliances folketingmedlemmer.

Gruppeformand
Liberal Alliances gruppeformand leder folketingsgruppen sammen med partilederen. Gruppeformanden vælges af folketingsgruppen og er i øjeblikket Ole Birk Olesen.

Landsforening
Landsforeningen er Liberal Alliances organisatoriske organ og består foruden af landsforeningen også af storkredsforeninger og lokalforeninger. Landsforeningen ledes af landsformanden.

Landsformand
Landsformanden er Liberal Alliances organisatoriske leder og leder landsforeningen Liberal Alliance og Liberal Alliances hovedbestyrelse. Landsformanden vælges på Liberal Alliances landsmøde. Landsformanden er Alex Vanopslagh, der siden februar 2020 har været konstitueret landsformand.

Næstformændene
Næstformændene leder sammen med landsformanden landsforeningen Liberal Alliance. Næstformændene er tillige organisatoriske stedfortrædere for landsformanden. Siden 2020 har Helle von Wildenrath Løvgreen og Emil Lykke Jensen været organisatoriske næstformænd i Liberal Alliance.

Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen er Liberal Alliances organisatoriske ledelse. Hovedbestyrelsen træffer beslutninger i organisatoriske og i større partistrategiske spørgsmål. Hovedbestyrelsen består af landsformanden, næstformanden, folketingsgruppen, storkredsformænd, en LAU-repræsentant og 8 landsmødevalgte medlemmer. Hovedbestyrelsen mødes ca. 6 gange om året.

Forretningsudvalg
Forretningsudvalget varetager hovedbestyrelsens arbejde imellem hovedbestyrelsesmøder. Forretningsudvalget består af partilederen, gruppeformanden, landsformanden, næstformanden og to medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsen. Herudover nedsætter Hovedbestyrelsen løbende forskellige udvalg, hvoraf følgende udvalg er stående:

Demokratiudvalg
Demokratiudvalget er et forum for diskussion og udvikling af initiativer, der kan understøtte partiets medlemsdemokratiske processer. Formålet med udvalgets arbejde er at styrke medlemmernes mulighed for at kunne bidrage, partiets mulighed for at drage nytte af kompetente medlemmers bidrag samt at arbejde hen imod, at Liberal Alliance har de bedst mulige dialogveje og debatpraksisser.

Kandidatudvalg
Kandidatudvalget udarbejder tiltag, der udvikler og understøtter partiets kandidater og de organisationsfolk, der samarbejder med kandidaterne. Formålet er at bruge alle gode erfaringer og kræfter bedst muligt, så partiets organisatoriske niveau løbende stiger til gavn ved kommende udfordringer.

Den Internationale Arbejdsgruppe
International Arbejdsgruppe er nedsat af Hovedbestyrelsen for at forberede, ansøge om og, i samarbejde med sekretariatet og partimedlemmer, gennemføre internationalt projektarbejde i forlængelse af det mandat, som Folketinget har givet Institut for Flerpartisamarbejde.

Storkredsen
Liberal Alliances har i alt 10 storkredse, der organiserer Liberal Alliance på storkredsniveau og indeholder et antal lokalforeninger. Storkredsene ledes af en storkredsbestyrelse.

Storkredsbestyrelse
Storkredsbestyrelsen vælges af Liberal Alliances medlemmer i den pågældende storkreds. Storkredsbestyrelsen ledes af en storkredsformand.

Storkredsformand
Storkredsformanden vælges i den pågældende storkreds enten ved direkte valg eller ved konstituering på et storkredsbestyrelsesmøde.

Lokalforening
Liberal Alliances lokalforeninger organiserer Liberal Alliance på lokalt niveau. Lokalforeningerne ledes af en lokalbestyrelse.

Lokalbestyrelse
Lokalbestyrelsen vælges af Liberal Alliances medlemmer i den pågældende lokalforening. Lokalbestyrelse ledes af en lokalformand.

Lokalformand
Lokalformanden vælges i den pågældende lokalforening og leder lokalbestyrelsens arbejde.