Partiet
Partiet Liberal Alliance består af en politisk og en organisatorisk del, der er bundet sammen af medlemsforeningen. Det er medlemmerne i foreningen Liberal Alliance, der vælger ledelsen i den organisatorisk del, og det er også medlemmerne, der vælger de personer, der (hvis de opnår valg i enten folketings-, regionsråds eller kommunalvalg) udgør den politiske del. Partiet ledes som helhed af partiformanden, mens den organisatoriske del ledes af organisationsformanden.

Partiformanden
Partiformanden for Liberal Alliance er partiets øverste leder. Partiformanden vælges af folketingsgruppen og har siden juni 2019 været Alex Vanopslagh.

Organisationsformanden
Organisationsformanden står i spidsen for partiets organisatoriske arbejde i landsforeningen og leder partiets hovedbestyrelse. Siden maj 2021 har rollen tilhørt Helle von Wildenrath Løvgreen.

Folketingsgruppen
Liberal Alliances folketingsgruppe er partiets nationalpolitiske organ, og det er blandt folketingsmedlemmerne, de politiske beslutninger på Christiansborg bliver truffet. Folketingsgruppen består naturligvis af Liberal Alliances folketingsmedlemmer, og derfor har den siden valget i 2019 bestået af Alex Vanopslagh, Ole Birk Olesen og Henrik Dahl.

Gruppeformanden
Liberal Alliances gruppeformand leder folketingsgruppen sammen med partilederen. Gruppeformanden vælges af folketingsgruppen og er i øjeblikket Ole Birk Olesen.

Landsforeningen
Landsforeningen er Liberal Alliances organisatoriske organ og består foruden af landsforeningen selv også af 10 storkredsforeninger og adskillige lokalforeninger. Landsforeningen ledes af organisationsformanden.

Den organisatoriske næstformand
Liberal Alliances organisatoriske næstformand leder sammen med organisationsformanden landsforeningen. Siden maj 2021 har rollen tilhørt Nikolaj Steffenauer.

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen er Liberal Alliances organisatoriske ledelse, som træffer beslutninger i organisatoriske og i større partistrategiske spørgsmål. I hovedbestyrelsen sidder partiformanden, organisationsformanden, den organisatoriske næstformand, folketingsgruppen, alle ti storkredsformænd, en repræsentant fra Liberal Alliances Ungdom og otte landsmødevalgte medlemmer. Hovedbestyrelsen mødes cirka seks gange om året.

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget varetager hovedbestyrelsens arbejde imellem hovedbestyrelsesmøderne og udgøres af partiformanden, gruppeformanden, organisationsformanden, den organisatoriske næstformand og to medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsen.

Storkredsene
Liberal Alliance har i alt 10 storkredse. Storkredsene ledes af en storkredsbestyrelse, og under hver storkreds finder man en række lokalforeninger.

Storkredsbestyrelserne
En storkredsbestyrelse vælges af Liberal Alliances medlemmer i storkredsene. Storkredsbestyrelsen ledes af en storkredsformand.

Storkredsformænd
Storkredsformændene leder storkredsene og storkredsbestyrelsen. De vælges i de respektive storkredse enten ved direkte valg eller ved konstituering på et storkredsbestyrelsesmøde.

Lokalforeningerne
Liberal Alliances lokalforeninger organiserer Liberal Alliance på lokalt niveau. Lokalforeningerne ledes af en lokalbestyrelse.

Lokalbestyrelserne
En lokalbestyrelse vælges af Liberal Alliances medlemmer i den pågældende lokalforening. Lokalbestyrelse ledes af en lokalformand.

Lokalformænd
Lokalformænd vælges i deres pågældende lokalforening og leder lokalbestyrelsens arbejde.