Partiet Liberal Alliance består af en politisk og en organisatorisk del, der er bundet sammen af medlemsforeningen. Det er medlemmerne i foreningen Liberal Alliance, der vælger ledelsen i den organisatorisk del, og det er også medlemmerne, der vælger de personer, der (hvis de opnår valg i enten folketings-, regionsråds eller kommunalvalg) udgør den politiske del. Partiet ledes som helhed af partiformanden, mens den organisatoriske del ledes af organisationsformanden.

Læs mere om partiet her: