Forretningsudvalget varetager hovedbestyrelsens arbejde imellem hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget består af:

  • Partiformanden (Alex Vanopslagh)
  • Organisationsformanden (Jakob Rixen)
  • Den organisatoriske næstformand (Casper Søe-Larsen)
  • Folketingsgruppens gruppeformand (Ole Birk Olesen)
  • Et medlem valgt blandt de landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer (Søren Nielsen)
  • Et medlem valgt blandt storkredsformændene (Kenneth Skatka-Hammer)