Forretningsudvalget varetager hovedbestyrelsens arbejde imellem hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget består af:

  • Partiformanden (Alex Vanopslagh)
  • Organisationsformanden (Nikolaj Steffenauer)
  • Den organisatoriske næstformand (Lasse Cederquist)
  • Folketingsgruppens gruppeformand (Ole Birk Olesen)
  • Et medlem valgt blandt de landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer (Carl Andersen)
  • Et medlem valgt blandt storkredsformændene (Aksel Tarras Madsen).