Forretningsudvalget varetager hovedbestyrelsens arbejde imellem hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget består af:

  • Partiformanden (Alex Vanopslagh)
  • Organisationsformanden (Helle von Wildenrath Løvgreen)
  • Den organisatoriske næstformand (Nicolai Steffenauer)
  • Folketingsgruppens gruppeformand (Ole Birk Olesen)
  • Et medlem valgt blandt de landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer (Hans Petter Dalen)
  • Et medlem valgt blandt storkredsformændene (Carsten Frederiksen).