Henrik Dahl er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Han er søn af sognepræsten Paul Dahl og lektoren Inger Marie Dahl, opvokset i Skærbæk og har tre børn. Henrik er uddannet sprogofficer i russisk, kandidat i sociologi fra Københavns Universitet samt indehaver af en mastergrad fra University of Pennsylvania. Senere blev han ph.d. fra CBS.

Før han gik ind i politik, havde Henrik en lang karriere som bl.a. forsker, forfatter og iværksætter. Han var bl.a. adjungeret professor ved CBS fra 2003, medstifter af virksomheden Advice Analyse, livsstilsekspert i diverse programmer fra Danmarks Radio og forfatter til anerkendte bøger som Hvis din nabo var en bil og Den usynlige verden.

Henrik blev senere medlem af Liberal Alliance og stillede op som folketingskandidat i 2014. Ved folketingsvalget i 2015 blev han valgt i Sydjyllands storkreds og blev genvalgt ved folketingsvalgene i 2019 og 2022. Han er desuden bidragsyder til den offentlige debat på en lang række medier.

Udvalgsposter og ordførerskaber

Ordførerskaber
Udenrigsordfører

Udvalgsposter
Medlem af:
Børne- og Undervisningsudvalget
Det Udenrigspolitiske Nævn
Kirkeudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Udenrigsudvalget

Henrik Dahls politiske mærkesager

Som politiker har Henrik især rettet fokus mod forskning og uddannelse. Sammen med bl.a. Morten Messerschmidt (DF) fremsatte han i 2021 ”V 137 Om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer” mhp. at få universiteternes ledelser til at sikre, at forskningen på danske universiteter fortsat lever op til grundlæggende, videnskabelige principper og at der ikke bruges penge på politisk aktivisme forklædt som forskning. Forslaget blev vedtaget i Folketinget.

Henrik har også kæmpet for at få indført de såkaldte Chicago-principper i dansk lovgivning, så ytringsfriheden på universiteterne sikres fremadrettet. For friheden til at sige hvad man vil og forske i det man vil inden for lovens rammer er forudsætningen for, at videnskaben kan avancere og skabe nye ideer og produkter til gavn for samfundet. Desværre har universiteternes ledelser ikke altid magtet at sikre ytringsfriheden, hvorfor Henrik og Liberal Alliance har kæmpet for at sikre forskere og underviseres frihedsrettigheder, så universitetet fortsat er et sted med plads til fri debat, nytænkning og kontroversielle ideer.

Henrik ser også med stor bekymring på identitetspolitikkens indtog i Danmark og den tribalisme, intolerance og ”cancel-kultur”, som den kan medføre. Han har bl.a. behandlet emnet i sin bog Den sociale konstruktion af uvirkeligheden og skriver jævnligt debatindlæg om identitetspolitik i en række medier.