Henrik Dahl

Udenrigsordfører, undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører, afbureaukratiseringsordfører, indfødsretsordfører og Europaordfører

Scroll for mere

Henrik Dahl

Sydjyllands Storkreds

55 år. Cand.scient.soc. fra Københavns Universitet, M.A. in Communications fra University of Pennsylvania og Ph.d. fra Handelshøjskolen i København. Har været ansat ved bl.a. CBS, RUC, AC Nielsen og har optrådt som livsstilsekspert og debattør i radio og tv. Selvstændig siden 1999 – først med Explora A/S (til 2008) – siden som forfatter og foredragsholder.

+45 33374912
henrik.dahl@ft.dk