I sin redegørelse til Folketinget om det katastrofale forløb skrev regeringen, at den ikke var klar over, at der manglede lovhjemmel til beslutningen om at aflive alle mink.

Men i bilag til det møde, hvor beslutningen blev truffet, stod der, at der ville være brug for ny lovgivning, hvis man valgte at lukke minkerhvervet. Og i coveret til det magtfulde Koordinationsudvalg, som traf beslutningen om mink, stod der oprindeligt, at aflivning af alle mink ville betyde en nedlukning af minkbranchen – men denne formulering blev fjernet af Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen. Afdelingschef i Fødevareministeriet Tejs Binderup har i Minkkommissionen sagt, at redegørelsen er mangelfuld:

”Der er steder, hvor jeg synes, at der mangler ting.”

Derudover ved vi nu også, at Sundhedsministeriet har tilbageholdt centrale data og indsigt i grundlaget for beslutningen om at aflive alle mink fra Folketinget. Som Stinus Lindgreen fra Radikale Venstre siger:

”Jeg efterspurgte den 4. november om formiddagen specifikt data om cluster 5, og jeg fik at vide af Per Okkels, at de ikke havde de data. Derfor er det da overraskende, at Okkels faktisk havde fået tilsendt oplysningerne mere end et døgn forinden.”
Men ifølge Mette Frederiksen dækker hun ikke over noget.

Læs mere i "Mette Frederiksens cover-up"

Læs mere om Minkskandalen