Det er dog ikke kun SMS’er, som er forsvundet. På hjemmesiden coronasmitte.dk er alle dokumenter fra før d. 5. november blevet fjernet. Det betyder også, at der er blevet slettet faktaark, hvori der stod, at ”regeringen er bevidst om, at dette de facto vil betyde en nedlukning af den danske minkbranche”.

Det står i direkte modstrid med Mette Frederiksens forklaring om, at regeringens beslutning ikke var en nedlukning af minkbranchen, men ”blot” en aflivning af minkene. Det har juridisk betydning, om der var tale om en nedlukning eller aflivning, for en nedlukning af minkerhvervet ville kræve ny hjemmel – en hjemmel, som regeringen ikke havde.

Udenrigsministeriet, som har ansvaret for coronasmitte.dk, forklarer, at dokumenterne er slettet på grund af ”kapacitetsproblemer”. Det er dog pudsigt at det netop er fra d. 5. november, at dokumenterne er slettet.
Men ifølge Mette Frederiksen dækker hun ikke over noget.

Læs mere i "Mette Frederiksens cover-up"

Læs mere om Minkskandalen