Sundhedsminister Magnus Heunicke

Selvom Magnus Heunicke ikke har indtaget nogen nævneværdig offentlig rolle i minkskandalen, er der en række forhold, der trækker tråde til ham og hans ministerium.

Han godkendte og underskrev forud for et møde i regeringens Covid-19-udvalg d. 1. oktober 2020 et cover (et sagsresumé), hvori der stod, at der manglede lovhjemmel til at slå alle mink ned. I notatet stod følgende: ”Skulle smitteudviklingen udvikle sig yderligere, vil mere vidtgående tiltag, som for eksempel aflivning af alle mink i Danmark, eventuelt kombineret med et midlertidigt eller permanent forbud mod hold og avl af mink, kunne overvejes” … ”MFVM (Miljø- og Fødevareministeriet, red.) vurderer endvidere, at et sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området.” Han godkendte et dokument, der klart fortalte, at det vil kræve ny lovgivning at slå alle mink ned.

Flere har til afhøringerne i Granskningskommissionen peget på, at enten Magnus Heunicke eller hans departementschef Per Okkels under det skæbnesvangre møde i regeringens Koordinationsudvalg d. 3. november flere gange svarede ja, da Mette Frederiksen direkte spurgte om hvorvidt, det var nødvendigt at aflive alle mink. Men ingen kan fortælle præcis hvem, der først foreslog det.

Grundlaget for beslutningen, Statens Serum Instituts data om den såkaldte cluster 5-mutation, der kunne sætte vaccinerne ud af spil og gøre Nordjylland til et nyt Wuhan, ville man imidlertid ikke ud med til offentligheden – eller Folketinget. Den radikale ordfører Stinus Lindgren bad på et møde d. 4. november 2021 helt specifikt om at få udleveret data fra SSI om cluster 5, men fik at vide af Heunickes daværende departementschef Okkels, at de ikke havde disse data. Siden er det kommet frem, at Okkels modtog dem i et notat d. 2. november, altså to dage før.

Pilen peger på Magnus Heunicke for forsømmelse, deltagelse og mørklægning.

Hvem peger pilen ellers på?

Læs mere om minkskandalen: