Bedre rammer og mindre bureaukrati for iværksættere og selvstændige

Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere, der kan skabe arbejdspladser og dermed grundlaget for vækst, velstand og i sidste ende den velfærd, vi alle nyder godt af. Det er derfor vigtigt, at vilkårene for at etablere, drive og udvikle virksomheder bliver forbedret. Etablerede og velfungerende virksomheder har hidtil været grundlag for velstand og varig vækst. Men vi er også afhængig af, at nye virksomheder kommer til, hvis Danmark fortsat at være blandt de mest verdens mest velstående lande i verden.

Liberal Alliance ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Vi tror på, at iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, altid vil være bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikkernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikkernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende.

Liberal Alliance mener:

  • Topskatten skal afskaffes og der skal indføres et nyt, større fradrag i bunden, så ingen betaler skat af de første 7.000 kr., de tjener hver måned.
  • Selskabsskatten nedsættes til 12,5 pct., så Danmark får bedre mulighed for at tiltrække de nødvendige investeringer.
  • Den højeste sats på avanceskatten og udbytteskatten på personlige aktieudbytter sænkes fra 42 pct. til 30 pct., hvilket er på niveau med vores nabolande.
  • Personlige gevinster ved salg af en eller flere virksomheder op til en værdi af 10 mio. kr. skal blot beskattes med 10 pct.
  • Der skal indføres fradrag for tidligere års underskud, så beskatningen først indtræffer, efter investeringen samlet har givet overskud.
  • Iværksætterskatten afskaffes, så aktionærer med en unoteret aktiebeholdning på under 10 pct. ikke bliver beskattet hårdere, end hvis andelen er over 10 pct.
  • Arveafgiften afskaffes.
  • FerieKonto nedlægges, så danske lønmodtagere ikke er tvunget til at indbetale kapital til staten hver måned.
  • Der skal indføres en generel solnedgangsklausul på lovgivning, der pålægger virksomheder administrative byrder.
  • Man skal sikre, at regulering ikke forhindrer ny teknologi som f.eks. deleøkonomiske platforme