Kapitalskatter i Danmark

Politikerne i Danmark har valgt, at folk skal beskattes, når de tjener penge på forskellig slags kapital. Det gælder både aktier, ejendomme, pensionsafkast og anden kapital, som man kan tjene penge på at investere i.

Staten hentede i 2020 24,4 mia. kr. ind på aktieskatten, 14,9 mia. kr. på ejendomsværdiskatten og 19,5 mia. kr. ind på pensionsafkastskatten. Der er derfor over 5 % af det offentlige forbrug, som finansieres af skat på forskellig slags kapital.

Skattesatsen varierer afhængigt af den type kapital, der er tale om. Den højeste sats for renteindtægter er 42 %. Aktieskatten på aktieindkomst over 56.500 kr. er på 42 %, mens den er 27 % for aktieindkomst under 56.500 kr. Ejendomsværdiskatten for boliger under 7,5 mio. kr. er 0,55 %, og 1,4 % for boliger over 7,5 mio. kr.

Udregn kapitalskat

Den kapitalskat, du skal betale, afhænger af, hvilken type kapital du har investeret i, og hvor stor profit du har opnået.

Regneeksempel: lad os sige, at du investerer i aktier og har fået et aktieafkast på 100.000 kroner. De første 56.500 beskattes med 27 %, hvilket giver 56.500 * 0,27 = 15.255 kr. De resterende 43.400 kr. beskattes med 42 %, hvilket giver 43.400 * 0,42 = 18.228 kr. Du skal altså i alt betale 15.255 + 18.228 = 33483 kr., eller 33,48 % af dit afkast fra aktier til staten i form af aktieskat.

Kapitalskatter mindsker frihed og økonomisk aktivitet

De høje og differentierede kapitalskatter i Danmark har flere negative effekter for borgerne og dansk økonomi.

For det første mindsker det danskernes økonomiske frihed, når de får et stort skattesmæk, hvis de profiterer på aktier eller anden kapital. Dem, der vælger at udskyde deres forbrug og investere i danske virksomheder gennem aktier eller pension, bliver derfor straffet af staten og får færre penge mellem hænderne.

For det andet hæmmer kapitalskatterne den økonomiske dynamik i samfundet. Det er vigtigt, at borgerne investerer i aktier o.lign. for at give danske virksomheder den nødvendige kapital til at forske, skabe arbejdspladser m.m. Høje kapitalskatter giver folk mindre incitament til at investere, og det betyder færre job og flere virksomheder, der flytter ud af landet.

Aktieskatten rammer almindelige mennesker

En af de kapitalskatter, der har fået mest omtale, er aktieskatten, som ofte beskrives som en skat på ”de rige”. Men faktisk er det almindelige lønmodtagere, som bærer den største byrde ift. høj aktieskat.

For når færre investerer pga. den høje aktieskat, bliver det mindre attraktivt for virksomheder at blive i Danmark. Det betyder færre arbejdspladser, og så bliver det sværere for almindelige mennesker at finde et job. Færre job betyder også lavere løn, fordi arbejdere har mindre forhandlingsstyrke, når der er færre job at kæmpe om.

De rige og virksomhedsejerne kan bare flytte deres selskaber til udlandet, hvis de synes, at skatten er for høj i Danmark. Det er lønmodtagerne, der betaler den højeste pris.

Sænk kapitalskatterne

Kapitalskatterne i Danmark er alt for høje. De hæmmer investering og reducerer den økonomiske frihed, hvilket gør os alle sammen fattigere.

Derfor er det Liberal Alliances politik, at sænke aktieskatten fra de nuværende 42 % til 27 % uanset profittens størrelse. Det vil øge investeringerne, fordi investorer vil få en større gevinst, når de ikke skal betale lige så meget i skat. Vi skal også sænke skatten på bl.a. pensionsafkast og ejendomsværdi.

Det vil skabe flere investeringer i Danmark, så vi får flere arbejdspladser og flere penge til uddannelse og anden velfærd. Det bliver både top og bund i det danske samfund rigere af.

Ofte stillede spørgsmål om kapitalskatter

Hvorfor har vi kapitalskatter i Danmark?

Egentlig er det ikke logisk, at vi har så høje kapitalskatter i Danmark, da vi gerne vil have, at folk investerer i forskellig slags kapital. Det er godt for den enkelte og økonomien, men ved at beskatte kapital får man mindre investering. Først og fremmest har vi kapitalskatter for at give en ekstra indtægt til staten. Derudover ses kapitalskatter som et værktøj til at mindske uligheden, selvom høje kapitalskatter også går ud over helt almindelige lønmodtagere.

Hvem vil få mest gavn af lavere kapitalskatter?

Stort set alle grupper i samfundet vinder, hvis vi sænker kapitalskatterne. Virksomhedsejere vinder, fordi der kommer flere investeringer til deres virksomhed; investorer vinder, fordi de kan beholde en større del af deres gevinst; og lønmodtagere vinder, fordi der bliver skabt flere arbejdspladser i Danmark.