Boligpolitik

Den danske boligsektor

I Danmark er der over 2,7 mio. beboede boliger. Antallet af beboede boliger i Danmark er steget gennem årene, både fordi den danske befolkning er vokset og fordi der i gennemsnit bor færre mennesker pr. bolig end tidligere.

Ca. 20% af de beboede boliger er almene boliger, som modtager støtte fra staten. Den mest udbredte boligform er ejerboliger, som udgør ca. 58% af de beboede boliger i Danmark. Lidt over 20% er private lejeboliger, andelsboliger og andre boligformer.

Boligreguleringen varierer afhængigt af boligtype. Markedet for ejerboliger er frit og udsat for minimal regulering. Leje- og andelsboliger er derimod udsat for en stor mængde regulering og priskontrol, så der f.eks. er mange lejeboliger, der ikke må koste mere end et bestemt beløb. Loven forbyder også andelshavere at få ejerboligstatus, selvom mange andelshavere ønsker dette.

Færre regler og mere frihed til boligen

Den regulering, som berører især leje- og andelsboliger, er til stor skade for det store flertal af mennesker, som ikke har særlige kontakter i boligsektoren. Reguleringen er udtryk for en planøkonomisk tankegang, som favoriserer et mindretal, men er til skade for det store flertal af mennesker, som gerne vil købe en bolig.

Prislofter på bl.a. andelsboliger gør, at det bliver sværere for folk at få en bolig. Dem, der er villige til at betale en højere pris for boligen, får ofte ikke mulighed for at byde ind, fordi der er for mange om buddet til de politisk fastsatte boligpriser. Prisreguleringen gør, at der bliver større knaphed på boliger, udvalget af boliger bliver mindre, og sælgere må nøjes med en kunstigt lille gevinst ved salg af bolig.

Vi vil i Liberal Alliance gerne fremme boligejeres frihed og afskaffe unødig regulering. Derfor skal andelshavere have ret til at få ejerboligstatus. Mange andelshavere ønsker at få ejerboligstatus, men det må de ikke under gældende lovgivning. Også tilbudspligten, som forhindrer, at udlejere kan sælge deres udlejningsejendom til andre udlejere, hvis de vil overtage som andelsboligforening, skal afskaffes.

Afskaf støtte til almene boliger

Almene boliger modtager rigtig meget støtte fra staten. Det er ikke fair over for danske skatteydere, som i forvejen betaler nogle af verdens højeste skatter, at de oveni skal være med til at finansiere andre menneskers boliger.

Det er heller ikke fair for de private udlejere, da støtten til almene boliger forvrider konkurrencen til fordel for almennyttige boligselskaber og gør det sværere at være privat udlejer. Denne støtte skal afskaffes, og i stedet skal de almennyttige selskaber have fuld råderet over Landbyggefondens midler.

De almennyttige boliger er baseret på den gode intention om at give folk, der tjener mindre end gennemsnittet, mulighed for at få råd til en bolig. I Liberal Alliance vil vi gerne give folk så meget frihed som muligt til at kunne købe en bolig. Vi vil derfor liberalisere bygningsreglementet, så der kan bygges flere boliger. Det vil øge udbuddet af boliger til overkommelige priser, så flere også kan få mulighed for at bo i storbyerne. Boligskatterne skal også holdes i ro, så folk ikke risikerer at skulle betale så meget i skat, at de ikke kan blive boende i deres bolig.