Skat i Danmark

I Danmark har vi et af verdens højeste skattetryk. Vi har en række skatter som bundskat, topskat, kommuneskat, kapitalskat, boligskat, selskabsskat og grøn check. Disse skatter har til formål at finansiere den offentlige sektor. Det høje skattetryk betyder, at en gennemsnitlig lønmodtager betaler ca. 50 % af sin indkomst til det offentlige i form af skatter og afgifter.

Vi har desuden et progressivt skattesystem. Det betyder, at dem, der tjener meget, skal betale en højere skatteprocent end dem, der tjener mindre. Derfor har vi i en topskat, som rammer dem, der tjener over ca. 545.000 kr. om året. Alt man tjener over denne topskattegrænse, pålægges en ekstra skat på 15 %.

Beregn hvad du skal betale i skat

Der er mange forskellige skatter, som man skal betale i Danmark, og hvad man skal betale afhænger også af ens indkomst.

Regneeksempel: lad os sige, at du er lønmodtager og tjener 34.000 kr. om måneden. Først skal du betale AM-bidrag på 8 %, hvilket er ca. 2.500 kr. Derefter skal du betale bundskat på lidt over 12 % af din indkomst efter personfradrag, hvilket er 3.000 kr. Bor du i en gennemsnitskommune skal du betale 6.500 kr. i kommuneskat og sundhedsbidrag. I alt skal du derfor betale 2.500 + 3.000 + 6.500 = 12.000 kr. i skat. Du skal ikke betale topskat.

I skat skal man altså som en gennemsnitlig lønmodtager betale lidt over en tredjedel af sin løn i skat. Men det er kun toppen af isbjerget. De varer, som man kan købe for sine resterende penge, er afgiftspålagte, og det betyder, at man som almen lønmodtager typisk skal aflevere ca. 50 % af sin indkomst til det offentlige i form af skatter og afgifter.

Skatten er for høj

Skattetrykket er nu blevet så højt, at det er til skade for både den enkelte borger og hele samfundet. De høje skatter mindsker danskernes frihed, fordi man kun må beholde en meget lille del af sin indkomst. Det betyder færre penge til forbrug, ferie og fritid, fordi vi skal finansiere en offentlig sektor, der er blevet alt for stor og ineffektiv.

Det er ikke blot skadeligt for danskernes frihed, men også uretfærdigt, fordi vi straffer folk for at arbejde, investere og gøre en ekstra indsats, samtidig med at hundredtusindvis af raske danskere ikke vil arbejde. Derfor betyder den høje skat, at det i mindre grad kan betale sig at arbejde, og forskellen mellem at være på offentlig forsørgelse og have et arbejde er for mange mennesker så lille, at de nægter at tage et job.

Høje skatter er giftige for økonomien

Det tårnhøje skattetryk er også til skade for samfundsøkonomien, da det betyder, at flere ikke vil arbejde, fordi det i mindre grad kan betale sig at arbejde, når ens indkomst bliver beskattet så hårdt.

Færre i arbejde betyder, at der er færre, der bidrager til økonomien og gør, at virksomheder nu står og mangler arbejdskraft, men ikke kan finde den, selvom over 700.000 danskere i den arbejdsduelige alder ikke har et job.

Den høje aktieskat, som regeringen vil hæve til 45 %, vil også hæmme investeringer og dermed gøre, at flere succesvirksomheder flytter ud af Danmark i stedet for at blive og skabe arbejdspladser her. Det vil gøre vores samfund fattigere og betyde, at almindelige danskere får sværere ved at finde et arbejde.

Ingen skat af de første 7.000 kr.

For at modvirke de negative konsekvenser af det høje skattryk, skal vi sænke skatten – markant. Vi mener i Liberal Alliance, at borgerne skal kunne forsørge sig selv, før de skal forsørge staten.

Vores politik er derfor, at ingen skal betale skat af de første 7.000 kr. de tjener om måneden. 84.000 skattefrie kr. om året vil frigive flere penge til den enkelte borger og familie, som de kan bruge på sig selv i stedet for at skulle finansiere staten.

Det er både retfærdigt og godt for samfundsøkonomien.

Max. 40 % i skat

Det er også urimeligt, at en almindelig dansker skal betale ca. 50 % af sin indkomst i skatter og afgifter, og at en topskatteyder skal betale hele 67 % af sin indkomst i skatter og afgifter.

Vi skal have markant lavere skat på arbejde og aktier og fjerne topskatten, så man maksimalt skal betale 40 % i skat samlet. Det bør ikke være sådan, at staten får lov til at tage over halvdelen af éns arbejdsindkomst.

Et markant lavere skattetryk vil være til gavn for borgerne og det danske samfund. Det vil give mere frihed og skabe mere økonomisk dynamik, så vi alle sammen bliver rigere. Det er både retfærdigt, ambitiøst og gavnligt for vores økonomi.