Selskabsskat

Den danske selskabsskat

Selskabsskat er en skat på virksomheders overskud. En af årsagerne til at virksomheder skal betale selskabsskat er, at de typisk bruger offentligt finansierede tjenester som f.eks. infrastruktur og nyder godt af et skolesystem, der uddanner deres medarbejdere.

Selskabsskatten i Danmark har været nedadgående siden 1990’erne. Den lå på 50% i slutningen af 1980’erne og ligger i dag på 22%. Den seneste nedsættelse af selskabsskatten blev gennemført i 2013, hvor skattesatsen blev sat ned fra 25% til 22%. Det er lidt under OECD-gennemsnittet på 22,8% men det er stadig væsentligt højere end den sats, som f.eks. Irland (12,5 %) og Ungarn (9 %) har.

Beregn selskabsskat

Det er virksomhedens overskud, der afgør, hvor meget du skal betale skat.

Regneeksempel: Lad os sige, at du er virksomhedsejer, og din virksomhed står til at få et overskud på 1 mio. kr. Så skal du betale en selskabsskat på 22 % af 1 mio. kroner, hvilket er 1.000.000 * 0,22 = 220.000 kr.

Selskabsskat hæmmer investering og vækst

Selskabsskatten er en af de mest forvridende skatter. Det betyder, at en høj selskabsskat kan have store negative konsekvenser for, hvor mange virksomheder, der vælger at placere sig i Danmark, og dermed påvirker den høje selskabsskat dansk økonomi negativt.

Det skyldes, at en høj selskabsskat gør det mindre attraktivt for en virksomhed at flytte til Danmark. Når man skal betale en stor del af sit overskud til staten, får man mindre profit som virksomhed, og så vil mange hellere flytte til et land, der har en lavere selskabsskat. F.eks. har Irlands meget lave selskabsskat på 12,5 % betydet, at mange virksomheder er flyttet dertil, så Irland nu er det næstrigeste land i EU (målt i BNP pr. indbygger).

Højere selskabsskat i Danmark betyder færre succesfulde virksomheder, færre arbejdspladser, færre investeringer og færre penge til både borgere og velfærd. En selskabsskat, der ligger væsentligt over andre landes, kan derfor have meget negative konsekvenser for dansk økonomi.

Høj selskabsskat rammer lønmodtagere

Selskabsskatten går ikke kun ud over virksomheder men også medarbejderne i virksomhederne. Det skyldes, at virksomhederne så ikke kan investere lige så meget i maskineri og udstyr. Så kan medarbejdere ikke producere lige så meget pr. time, og det betyder, at de får en lavere løn.

At sænke selskabsskatten er derfor et af de bedste midler til at øge lønmodtageres indkomst. F.eks. vil en helt almindelig LO-arbejder få 3.300 kr. mere i lønningsposen pr. år, hvis selskabsskatten sænkes fra 22 % til 17 %. Og en privatansat funktionær vil få over 4.000 kr. mere pr. år i løn.

Dette viser, at selskabsskat ikke bare er en skat på virksomheder eller ”de rige”, men også rammer lønmodtagere og reducerer deres løn.

Sænk selskabsskatten

Vi mener, at selskabsskatten er for høj i Danmark. Der er mange andre europæiske lande, som har en lavere selskabsskat end Danmark, og det betyder, at virksomheder flytter ud af landet til fordel for lande, der tilbyder bedre vilkår for virksomheder.

Derfor er det Liberal Alliances politik at sænke selskabsskatten fra 22 % til 15 %. Dermed vil vi have en af de laveste selskabsskatter i Europa, og det vil tiltrække virksomheder og iværksættere, som kan berige Danmark med nye arbejdspladser, produkter og vækstmuligheder.

Det vil også komme lønmodtagerne til gavn, da en markant lavere selskabsskat giver lønstigninger til arbejdere i de virksomheder, der vil kunne investere flere penge i nyt udstyr og forskning i stedet for at skulle betale skat til staten.

Ofte stillede spørgsmål om selskabsskat

Hvor meget tjener staten på selskabsskat?

Staten hentede i 2022 88,2 mia. kr. ind i selskabsskat. Det svarer til omkring 7 % af de samlede offentlige udgifter. Der er dog også negative økonomiske konsekvenser af at have en selskabsskat, som trækker den anden vej. Høj selskabsskat betyder, at der er færre virksomheder og mindre økonomisk aktivitet i Danmark, hvorfor BNP ville være højere, hvis selskabsskatten var lavere.

Hvad vil det koste at sænke selskabsskatten til 15 %?

Hvis vi sænker selskabsskatten til 15 %, vil staten få 8,4 mia. kr. mindre i indtægt. Denne relativt lille omkostning ved at sænke den skyldes bl.a., at der vil komme flere virksomheder til Danmark, som vil betale skat og bidrage til økonomien. Derfor vil vores forslag også øge BNP med ca. 22 mia. kr.

Hvem får mest gavn af mindre selskabsskat?

Mindre selskabsskat kommer stort set alle grupper i samfundet til gavn. Virksomheder og deres ejere vinder på det, fordi de skal aflevere mindre af deres overskud til staten; lønmodtagere vinder, fordi de får en højere løn; forbrugerne vinder, fordi virksomheder kan bruge flere ressourcer på at forbedre deres produkter og gøre dem billigere; selv folkepensionister får flere penge mellem hænderne, hvis vi sænker selskabsskatten, fordi folkepensionen reguleres i forhold til lønudviklingen i samfundet.