Færre afgifter skaber mere frihed

Afgifter i Danmark

En afgift er en skat, som lægges på varer og tjenester som f.eks. mad, biler og brændstof. At en vare er afgiftspålagt betyder derfor, at man skal betale mere for varen, og de penge, man betaler i afgift, går til staten.

Vi har i Danmark en lang række afgifter. Bl.a. er der registreringsafgift og CO2-ejerafgift på biler, arveafgift og endda også svulmingsafgift på luften i softice. De mange afgifter er med til at finansiere den offentlige sektor. Staten hentede i 2020 over 345 mia. kroner ind på afgifter på varer og tjenester. Det svarer til ca. 28 % af de samlede offentlige udgifter.

Nogle afgifter som f.eks. CO2-ejerafgift, sukkerafgift og tobaksafgift har til formål at skabe en adfærdsændring, så borgerne ikke køber varer, der er forurenende, usunde eller har en anden skadelig påvirkning. Ved at gøre varerne dyrere, prøver staten dermed at give borgerne incitament til at ændre deres forbrug.

Afgifter betyder mindre frihed

De mange høje afgifter betyder, at varerne bliver dyrere for danskerne, og det giver mindre økonomisk frihed. Det er en ekstra skat på danskerne, som gør, at de ikke kan forbruge lige så meget og skal aflevere en større del af deres indkomst til staten. Det mindsker friheden og livskvaliteten for danskerne.

En af de mest urimelige afgifter er arveafgiften, som er en afgift på familier, mens de typisk er i sorg over den afdøde. Arveafgiften kan i nogle tilfælde komme op over 30 % og er en skat på en formue, som allerede er blevet beskattet op til flere gange.

Registreringsafgiften betyder, at man i nogle tilfælde skal betale over dobbelt så meget for at købe en bil, som den er værd på markedet. Det frarøver mange personer den frihed, det er, at eje en bil. Registreringsafgiften rammer også el- og hybridbiler og er på det punkt med til at modarbejde den grønne omstilling af transporten.

Færre afgifter, mere frihed

Det er Liberal Alliances politik, at afgiftstrykket skal reduceres markant. For de mange afgifter er en byrde på danskerne, som mindsker deres økonomiske frihed og belønner staten, der ofte bruger pengene på at ansætte flere djøfere og journalister, og det sker på bekostning af borgerne og det private erhvervsliv.

Vi skal derfor fjerne bl.a. registreringsafgiften og arveafgiften, da disse er nogle af de mest uretfærdige afgifter. Vi skal også nedsætte elafgiften, så danskerne kan få bedre råd til billig og ren energi. Vi skal derudover fjerne afgifter som sukkerafgiften, der er udtryk for en formynderisk stat, der vil bestemme over danskernes madvaner.

Ved at fjerne og reducere afgifterne kan vi give danskerne øget økonomisk frihed og mulighed for at få råd til mere ferie, forbrug og fritid. Afgifter rammer især dem med lave indkomster hårdt, så det er især denne gruppe, der vil få gavn af afgiftslettelser.