EU skal på slankekur

Hvad er EU?

Efter 1945 forsøgte de europæiske stater at undgå en gentagelse af 2. verdenskrig, som havde kostet millioner af menneskeliv. Man begyndte derfor at danne grobund for et dybere, europæisk samarbejde, der startede med Kul- og Stålfællesskabet i 1952. Fem år senere blev det europæiske fællesmarked og EF etableret, og i 1993 skiftede EF navn til EU.

I starten var det europæiske samarbejde relativt slankt og handlede primært om økonomi og handel. I dag har EU dog bredt sig til også at handle om bl.a. social-, kultur- og klimapolitik.

Danmark stemte i 1972 ja til at blive en del af det daværende EF-samarbejde. Danmark er i dag medlem af EU, men har fire forbehold, der betyder, at Danmark ikke er med i EU’s forsvars-, rets- og eurosamarbejde og heller ikke har unionsborgerskab. Danskerne stemte i 2000 nej til euroen og stemte i 2015 nej til en afskaffelse af retsforbeholdet.

EU skal fremme fred, frihed og frihandel

Det er vores politik i Liberal Alliance, at EU skal fokusere på det, der fra starten har været dets kerneopgaver – fred, frihed og frihandel. Det er på disse områder, at unionen kan gøre en positiv forskel for både Europa og resten af verden.

EU skal fremme fred ved at blive en mere central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Det skal derfor blive bedre til at beskytte Europas ydre grænser, så vi er bedre sikret fra store strømme af migranter. EU skal også påtage sig et større ansvar for Europas sikkerhed i en verden, hvor vi ikke nødvendigvis kan regne med USA som garanti for vores sikkerhed. Også Danmark skal bidrage til, at EU bliver mere handlekraftigt, hvorfor vi bør afskaffe forsvarsforbeholdet.

EU skal også blive bedre til at fremme frihed og frihandel, så vi nemmere kan migrere inden for Europa og handle med hinanden. Vi bør derfor arbejde for at skabe et reelt frit marked inden for bl.a. service- og tjenesteydelser. Unionen skal derudover arbejde for frihandel ude i verden og bekæmpe toldmure, som gør hele verden fattigere.

EU skal på slankekur

EU har gennem årene fjernet fokus fra sine kerneopgaver og spredt sig ud til flere områder som klima, udenrigspolitik og socialpolitik. Det betyder, at EU blander sig mere i danskernes liv og at en større del af den lovgivning, som gælder i Danmark, kommer fra EU i stedet for Folketinget.

Det mener vi i Liberal Alliance, er en uheldig udvikling. EU’s styrke er at fremme fred og frihandel i Europa, men ved at detailregulere borgeres liv og placere mere magt i EU, tager det magten væk fra de enkelte nationer og borgerne.

For at give friheden tilbage til borgerne, skal EU derfor slankes og koncentrere sig om de få kerneopgaver inden for økonomi og sikkerhed, som EU oprindeligt byggede på. Unionen skal have mindre magt, blive mindre bureaukratisk og lade være med at lovgive på områder, som bedre kan varetages af den enkelte stat. Til gengæld skal EU styrkes, når det kommer til at fremme fred, frihed og frihandel.