Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret. Vi ønsker en friere og rigere verden, hvor menneskers og nationers ret til frihed, demokrati, selvbestemmelse og frihandel står i centrum. Det er den bedste forudsætning for at skabe fred. Frihed og sikkerhed skal balanceres, men vi må aldrig lade frygten for terror underminere det enkelte menneskes frihedsrettigheder.

Liberal Alliance er tilhænger af dansk deltagelse i EU, FN, NATO og WTO. Som et lille land ser vi det som Danmarks opgave og mulighed at arbejde for, at disse organisationer besinder sig på deres oprindelige udgangspunkt: fred, frihed og frihandel. Der er behov for reformer af den måde, organisationerne arbejder på. Modernisering og reformer skal sikre, at de organisatoriske strukturer og politiske mål understøtter hinanden.

Det kan i visse situationer være den rigtige beslutning at lade Danmark deltage i internationale aktioner. Hvis Danmark skal deltage i krig, skal det ske på baggrund af en åben politisk debat om krigens potentielle menneskelige og økonomiske omkostninger – og efter at drøftelse af andre relevante diplomatiske, politiske og humanitære instrumenter har været i spil. Vi skal ikke føre en aktivistisk udenrigspolitik, men have vilje til at føre en aktiv udenrigspolitik. Det indebærer, at vi ikke tror på klassisk ”nation-building,” hvor vestlige demokratier forsøger at opbygge demokratier i andre lande. Derimod bør Danmark deltage i den grænseoverskridende kamp mod terror og ekstremisme. Ikke kun fordi det vil kunne beskytte udsatte borgere og civilsamfund mod overgreb fra stater, grupper eller organisationer, men også for at beskytte Danmarks og danskernes egne interesser. Vores sikkerhed er i høj grad betinget af forhold i fjerntliggende egne, og som lille land har vi en helt særlig interesse i opretholdelsen af og respekten for internationale retsnormer.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.