Liberal Alliances udenrigspolitik for Danmark

Danmarks udenrigspolitik

Danmarks udenrigspolitik har til formål at fremme fred og samarbejde med andre nationer via diplomati, konfliktløsning m.m. Danmark har et Udenrigsministerium med ambassader rundt om i verden, der sammenlagt beskæftiger ca. 1350 mennesker. Heraf er ca. 500 udsendt på vores ambassader.

Danmark er et lille land, og alene har vi ikke meget indflydelse på resten af verden. Derfor foregår en stor del af vores udenrigspolitik i samarbejde med andre nationer inden for internationale organisationer som EU, NATO, WTO og FN.

I EU spiller Danmark en vigtig rolle som et af de 27 medlemslande. EU’s udenrigspolitiske rolle er alligevel begrænset, bl.a. fordi EU endnu ikke er stærk på det sikkerhedspolitiske område. Danmark spiller også en vigtig rolle som et af NATO’s 30 medlemmer, hvor dansk forsvar bidrager på internationale missioner og med særlig ekspertise. Danmark bruger dog stadig mindre end 2 % af BNP på forsvar, selvom vi har forpligtet os på det mål over for NATO.

Udenrigspolitik baseret på fred, frihed og frihandel

I Liberal Alliance mener vi, at Danmark udenrigspolitik skal koncentrere sig om tre kerneopgaver: fred, frihed og frihandel. Danmark har gavn af en omverden, der er både rigere og friere, da det skaber de bedste forudsætninger for fred og sikkerhed på dansk jord. Frihandel er et af de bedste midler til fred, da nationer, der handler med hinanden, sjældent går i krig med hinanden.

Danmark skal fremme fred, frihed og frihandel via organisationer som EU, FN og NATO. Hvis vi skal kunne gøre en udenrigspolitisk forskel i verden, kan det kun ske i samarbejde med andre lande. Derfor skal vi også reformere organisationerne, så de er bedre rustet til at løse kerneopgaverne. Bl.a. EU skal blive bedre til at sikre Europas sikkerhed og fremme frihandel i verden.

NATO er Danmarks garant for sikkerhed og helt essentielt for at bevare fred i Europa. Derfor skal Danmarks forsvar være stærkt integreret i NATO, og Danmark bør bidrage mere til NATO for at sikre Danmark, Europa og Vestens sikkerhed i en verden, der bliver mere usikker på flere fronter.