Skattetrykket er blevet så højt i Danmark, at det er til skade for både den enkelte borger og samfundet. De høje skatter mindsker danskernes frihed, fordi man kun må beholde en lille del af sin indkomst. Det betyder færre penge til forbrug, ferie og fritid, fordi vi skal finansiere en offentlig sektor, der er blevet alt for stor og ineffektiv.

Det er ikke blot skadeligt for danskernes frihed, men også uretfærdigt, fordi vi straffer folk for at arbejde, investere og gøre en ekstra indsats samtidig med, at folk på overførselsindkomst får nogle af verdens mest generøse ydelser. Den høje skat betyder, at det i mindre grad kan betale sig at arbejde, og forskellen mellem at være på offentlig forsørgelse og have et arbejde er for mange mennesker så lille, at det stort set ikke kan betale sig at tage et job.

For Liberal Alliance er det vigtigt, at du kan forsørge dig selv og dine nærmeste, før du forsørger staten.

Derfor foreslår vi, at de første 7.000 kr. man tjener hver måned skal være skattefrie.

Hvordan gør vi det?

I dag har langt de fleste mere end 7.000 kr. om måneden i fradrag. Men derudover skal man også betale arbejdsmarkedsbidrag, kirkeskat og kommuneskat. Det vil man ikke skulle med vores forslag.

Vi foreslår at hæve personfradraget for folk i beskæftigelse til 7.000 kr. om måneden. Personfradraget er i dag et fradrag i bundskat og kommuneskat, men ikke i arbejdsmarkedsbidrag – det betyder, at danskere i dag betaler skat af den første krone, de tjener.

Med vores forslag vil vi også give fradrag for de første 7.000 kr. om måneden i arbejdsmarkedsbidraget, så en person, der tjener 7.000 kr. om måneden, vil betale 0 kroner i skat.

Eksempel:
Lad os tage udgangspunkt i en borger i fuldtidsbeskæftigelse, der bor i en kommune med en gennemsnitlig kommuneskat på 25,6 %. Hans første 7.000 kr. er langt fra skattefrie, da han betaler AM-bidrag af det hele, og beskæftigelsesfradraget giver kun fradrag i kommuneskat, så han også betaler bundskat af det, som ligger udover personfradraget.

Med en kommuneskat på 25,6% betaler han ca. 1.360 kr. i skat af de første 7.000 kr., han tjener hver måned i dag.

Gevinsten ved vores forslag er dog større, da beskæftigelsesfradraget kommer oveni. Vores forslag vil give den enkelte dansker en gevinst på ca. 1.510 kr. om måneden eller 18.100 kr. om året.