Danmark sander til i regler og bureaukrati

Siden 1989 er regelmængden, som danskerne skal indrette deres liv og gerninger efter, vokset fra under 7 millioner ord til næsten 21 millioner ord. Alene i 2020 gik regelmøllen helt grassat og spyttede 700.000 nye ord ud.

Det må være muligt at gå en anden vej.

1 regel ind, 2 regler ud

Derfor mener vi, at vi skal indføre et princip om, at der skal fjernes to regler, hver gang vi indfører en ny. Og vi skal selvfølgelig tænke os meget bedre om, før vi indfører nye regler.

På den måde kan vi sørge for, at danskernes hverdag bliver mindre bøvlet, selv når vi indfører nye regler.

Det lyder utrolig simpelt, men det ville jo også være noget helt nyt, hvis vi politikere faktisk gik op i at gøre tingene simplere for danskerne.

Konsekvenser af bureaukratiet

Den store mængde bureaukrati har mange negative konsekvenser for det danske samfund. Økonomer har fundet frem til, at overregulering kan reducere den økonomiske vækst ret markant. Det skyldes bl.a., at virksomheder og borgere skal bruge ressourcer på bureaukrati og regler, som de ikke kan bruge på at gøre samfundet rigere.

At der er så meget regulering betyder også, at færre veluddannede mennesker er ansat i den private sektor, som skal finansiere vores velfærdssamfund, fordi der er behov for administratorer og bureaukrater til at håndtere den store regelmængde. Hvis jurister, politologer og andre, der arbejder med unødigt bureaukrati, i stedet kunne bidrage i den private sektor, ville samfundet være en hel del rigere.

Ikke mindst gør bureaukratiet, at vi får en mere ineffektiv og usund offentlig sektor, som er baseret på kontrol og proces frem for resultater og tillid. Der bruges flere kræfter på papirnusseri, og det tager fokus væk fra kerneopgaven og giver borgerne en ringere service.

Behov for afbureaukratisering

Der er for meget bureaukrati i Danmark. Det stjæler ressourcer fra kernevelfærden, gør den offentlige sektor mere ineffektiv og bebyrder danskere og virksomheder med alt for mange regler. Der er derfor behov for en omfattende afbureaukratisering, så vi får færre unødvendige regler.

Liberal Alliance foreslår derfor at indføre et regelstop, som vil betyde, at der skal fjernes mindst én regel, hvis der indføres en ny. Dermed kan vi sætte en stopper for den hastigt voksende regelmængde, som er til stor gene for vores virksomheder og kræver en masse kolde hænder til at administrere de mange regler. Det vil frigive ressourcer, som i stedet kan bruges på kernevelfærd.

Den offentlige sektor skal ikke længere måles på proces, men på de konkrete resultater, som den leverer til borgerne. I stedet for kontrol og papirnusseri skal arbejdet baseres mere på tillid og individuelt ansvar. Det kræver bl.a. en ny ledelsesfilosofi i det offentlige. Det vil give gladere medarbejdere i den offentlige sektor og bedre service til borgerne.