Socialpolitik

Socialpolitik i Danmark 

Socialpolitik er en grundsten i vores velfærdssamfund. Mennesker, der har brug for social hjælp, skal kunne regne med, at der er et sikkerhedsnet, som kan gribe og hjælpe dem, når de får brug for det.

Alle mennesker er forskellige og har forskellige udfordringer – om det så er børn, socialt udsatte, syge, udviklingshæmmede eller andre. Alle disse grupper skal kunne regne med en god behandling, som sætter deres behov og livskvalitet først.

Socialpolitikken i Danmark er desværre langtfra perfekt. Der er for lidt fokus på den enkelte, for lidt frit valg til borgerne og for få muligheder for private socialtilbud, som kan komme borgerne til gavn og skabe en bedre service.

Udsatte borgere og børn

Det er vigtigt, at vi fremmer tilknytningen til arbejdsmarkedet for socialt udsatte borgere. For at være i beskæftigelse er det bedste middel til at blive en del af samfundet og øge livskvaliteten for vores udsatte borgere. Derfor vil vi gøre det mere attraktivt at komme i arbejde, bl.a. ved at sænke skatten på arbejde markant, så udsatte og andre har større incitament til at komme i job.

Lige så vigtigt er det, at vi skaber gode muligheder for børn i Danmark. Det gælder især ift. dagtilbud, hvor Liberal Alliance vil sikre, at forældre altid kan vælge private dagtilbud til deres børn. Det skaber bedre mulighed for, at børnenes behov kan opfyldes, og hvis man ikke er tilfreds med det offentlige tilbud, skal der altid være et alternativ.

I den forbindelse er frit valg og private velfærdstilbud for både børn, udsatte og andre borgere helt essentielle for vores velfærdssamfund. Det er ikke en synd at tjene profit på at levere en god velfærd til borgere med behov. Det sikrer tværtimod flere valgmuligheder og mere frihed til den enkelte – til gavn for hele samfundet. Derfor skal staten og politikerne ikke modarbejde private velfærdsudbydere.

Frit valg, BPA-ordning og barsel

Vi mener i Liberal Alliance, at en god socialpolitik sætter borgeren først, fokuserer på den enkeltes særlige behov og præferencer og giver mest muligt frihed og ansvar.

Det gælder især for handicappede, som vi ønsker at give mest muligt frihed, så de kan leve et godt liv med flere udfoldelsesesmuligheder. Derfor ønsker vi at udbrede BPA-ordningen, hvor borgeren selv kan ansætte sin hjælper og dermed være arbejdsgiver. Det giver mere frihed til den enkelte, så man kan vælge en, der opfylder ens behov bedst muligt.

Det frie valg skal også gælde ift. barsel. Derfor ønsker Liberal Alliance at fjerne al øremærkning for både mor og far, så familierne selv kan bestemme barslen. Staten skal ikke blande sig i, hvordan borgerne organiserer deres privatliv, og slet ikke når det handler om noget så intimt som barsel.