Danmark har brug for en ny socialpolitik med bedre ydelser og mindre bureaukrati

Danmark har brug for en ny socialpolitik, der koncentrerer sig om kerneydelserne og skruer ned for bureaukratiet. Et opgør med formynderiet mod de svageste og et system, der anerkender den enkeltes ret til indflydelse på eget liv. Empatisk omsorg bør være velfærdssamfundets kendemærke.

Alle mennesker er forskellige, og derfor må systemet kunne foretage et individuelt og nådigt skøn baseret på det enkelte menneskes behov. Når borgerne falder igennem, skal samfundet stå klar med en social indsats, som tager afsæt i egen formåen og egne ønsker med henblik på at gøre den enkelte i stand til at tage hånd om sit eget liv.

Et vigtigt redskab i socialpolitikken er tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor har Liberal Alliance indført, at udsatte tilbydes et socialt frikort, som gør det muligt skattefrit at påtage sig kortvarig beskæftigelse mod kontant betaling. Det giver plads til at arbejde, når overskuddet er der, og mulighed for at sige fra på de dage, hvor den enkelte ikke magter det.

Alle børn har krav på beskyttelse og omsorg, men børn kan ikke sikre deres egne behov. Det skal samfundet gøre for dem, når de nærmeste voksne svigter. Men samfundet skal også være der, hvis tidligt svigt for eksempel fører til et stofmisbrug senere i livet. Her bør vi sætte ind med saglig, løsningsorienteret behandling, der også omfatter de sociale eller psykiske problemer.

I dag har vi desværre behandlingstilbud, som stofmisbrugere ikke kan benytte, fordi mange institutioner ikke vil tage imod stofbrugere med flere diagnoser, og de psykiatriske afdelinger vil ikke indlægge og behandle aktive stofbrugere. Det er ikke en praksis, som sætter mennesket i centrum. Behandling skal kunne startes hurtigt, og det skal være nemmere at få behandling, når udsatte henvender sig for at få hjælp.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.