Hvad er arbejdsløhed?

Arbejdsløshed måles typisk som ledighed, der dækker over folk i den arbejdsdygtige alder, som gerne vil have et job, men ikke kan få et. I Danmark har vi på bagkant af Coronakrisen en meget lav ledighed.

Alligevel er der ca. 750.000 i den arbejdsdygtige alder i Danmark, som lever af offentlige overførsler i stedet for at bidrage på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at mange arbejdsløse ikke aktivt leder efter et job eller ønsker et.

Arbejdsløsheden er typisk højere, når det går dårligt i økonomien under en lavkonjunktur. Men arbejdsløshed afhænger også af overførselsindkomster, som arbejdsløse kan modtage fra det offentlige. Hvis gevinsten ved at arbejde sammenlignet med at være på offentlig forsørgelse er meget lille, vil færre arbejdsløse tilskyndes til at tage et job

Kan det betale sig at arbejde i Danmark?

Danmark er kendetegnet ved at have meget høje sociale ydelser for arbejdsløse. Hvis du f.eks. er fyldt 30 og ikke har børn, kan du modtage knap 12.000 kroner om måneden i kontanthjælp. Og hvis du går på dagpenge, kan du få op til 90 % af den løn du tjente før du blev arbejdsløs. I det tilfælde er der altså kun 10 % i forskel på den løn du tjener ved at arbejde og ved at være arbejdsløs.

Også unge og veluddannede arbejdsløse modtager ret generøse ydelser. Som nyuddannet og forsørgelsespligtig kan du modtage den såkaldte dimittendsats, som er på 15.844 kroner pr. måned for fuldtidsforsikrede. Til sammenligning kan udeboende studerende modtage 6.321 kr. pr. måned i SU. Du kan altså som arbejdsløs nyuddannet modtage over dobbelt så mange penge som en, der passer et fuldtidsstudie.

Dem, der vælger at arbejde, skal desuden betale en stor del af deres løn til staten. F.eks. skal en sygeplejerske i gennemsnit betale ca. 50 % af sin løn til det offentlige. Mange danskere synes derfor ikke, at det kan betale sig at arbejde frem for at være arbejdsløs.

Lavere ydelser, lavere skat, færre arbejdsløse

Det er Liberal Alliances politik at nedbringe arbejdsløsheden – både for at fremtidssikre vores velfærdssamfund og give danskerne mere mening i livet ved at bidrage til samfundet. Når 758.600 personer i den arbejdsdygtige alder er arbejdsløse, er der et stort potentiale for at få flere personer i arbejde, så de kan bidrage til samfundet.

Vi vil derfor lave en reform af kontanthjælpen, så flere arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere kommer ud af arbejdsløshed. Vi vil gentænke det danske ydelsessystem, så arbejdsløse har et større incitament til at arbejde frem for at være arbejdsløse. Det betyder bl.a., at dimittendsatsen skal være på samme niveau som SU-satsen.

Vi skal også belønne arbejde og flid mere, end vi gør i dag. Derfor foreslår Liberal Alliance, at ingen skal beskattes af de første 7.000 kroner de tjener. Ved at mindske Danmarks meget høje skattetryk, vil det bedre kunne betale sig at arbejde, især for dem med indkomster under gennemsnittet. Vi vil få flere ud af arbejdsløshed og ind på arbejdsmarkedet, og arbejdsløse vil få mere mening i tilværelsen ved at komme i job og bidrage til samfundet.