Den offentlige sektor er nødvendig for at forsyne borgerne med en lang række tilbud og tjenesteydelser, som borgerne i Danmark med et stort flertal bakker op om. Liberal Alliance tillægger velfærd den samme betydning, som de fleste andre danskere. Vi ønsker imidlertid, at balancen mellem offentligt produceret velfærd, offentligt betalt velfærd produceret af private og den velfærd, borgerne anskaffer sig selv, forskubbes i forhold til i dag.

Det skyldes ikke mindst, at den offentlige sektor har vokset sig større, end den burde være, og at den undertiden er ganske ineffektiv. Den velfærd, der burde være råd til i et rigt land som Danmark, forsvinder for ofte, fordi store summer går til unødvendigt bureaukrati, og fordi bureaukratier ofte ikke er de bedst egnede til at producere service.

Det unødvendige bureaukrati er et af velfærdsstatens største problemer og en af hovedforklaringerne på, at den offentlige sektor vokser samtidig med, at borgerne oplever serviceforringelser. Det unødvendige bureaukrati suger ressourcer ud af de offentlige budgetter på bekostning af kernevelfærd. Med andre ord forskubbes balancen mellem værdifulde ”varme timer” til fordel for ”kolde timer”.

Vi skal derfor slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer, og vi skal igangsætte en afbureaukratiseringsproces i den offentlige sektor, så der frigøres ressourcer til at fokusere på kerneservice.

Den offentlige sektor skal først og fremmest bedømmes på, om brugerne er tilfredse med ydelserne, men også på om medarbejderne er glade for deres job. Og så skal forholdet mellem pris og ydelse selvfølgelig være i orden. Derfor står vi over for en stor opgave med at forbedre og afbureaukratisere.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059