Sundhedspolitik i Liberal Alliance

Det danske sundhedsvæsen

Et godt og velfungerende sundhedsvæsen er helt essentielt, hvis vi skal kunne regne med en god behandling, når vi bliver syge. Det er i perioder med sygdom, at vi er allermest sårbare og har mest brug for hjælp. Flere danskere vil få brug for sundhedsbehandling i fremtiden, fordi vi som befolkning bliver ældre og levetiden stiger.

Udgifter til sundhed udgjorde i 2020 8,9 % af Danmarks BNP. Danmark er det land i EU med de fjerde højeste udgifter til sundhed, og udgifterne forventes at stige i takt med, at befolkningen bliver ældre.

Men bare fordi vi bruger mange penge på sundhed i Danmark, betyder det ikke, at vores system er bedst. Bl.a. viste et studie i The Lancet, at Danmarks sundhedssystem kun ligger på en 24. plads globalt, og vi har det værste sundhedssystem i Norden, selvom både Norge og Sverige har færre sundhedsudgifter. Danmark har også lavere middellevetid end både Norge og Sverige.

Mindre bureaukrati i sundhedsvæsenet

Det er Liberal Alliances politik, at vi skal udvise langt mere tillid til de ansatte i sundhedsvæsenet. I dag er der alt for meget unødigt bureaukrati, som betyder, at medarbejderne skal bruge lang tid på at registrere og dokumentere deres arbejde. Alt sammen fordi politikerne ikke har tillid til, at medarbejderne gør deres arbejde ordentligt.  

Når en stor del af tiden skal bruges på kontrol og bureaukrati, er der mindre tid til patienterne. Det gør de ansatte stressede, som ikke får mulighed for at udføre deres arbejde ordentligt, og borgerne får ikke en lige så god behandling.   

Derfor skal alt unødigt bureaukrati skæres væk, så medarbejderne kan fokusere på kerneopgaven: at give patienterne en god behandling og service. Et minimum af kontrol og registrering er nødvendigt, men i dag har det taget overhånd i sådan en grad, at vi er nødt til at sætte foden ned – for både medarbejderne og patienternes skyld.  

Mere frit valg og tandpleje

Vi skal også have langt mere frit valg i sundhedsvæsenet. Patienter skal have lov til selv at vælge, hvilket hospital de vil benytte, og om det skal være offentligt eller privat. Staten og politikerne skal ikke diktere, hvilken behandling man skal have, når man er syg og sårbar. Hvis det, man vælger, koster mere end det offentlige tilbud, må man selv betale den ekstra omkostning.  

Ved at lade pengene følge borgeren og give bedre mulighed for frit valg til patienterne får vi mere konkurrence i sundhedssektoren: Patienterne vil vælge gode tilbud til og fravælge de dårlige tilbud, og det vil skabe større incitament til at levere god sundhedsservice. Så får borgerne et mere effektivt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre behandling.  

Det vil ikke gøre sundhed dyrere for danskerne men tværtimod betyde bedre behandling for alle. Alle danskere skal kunne have råd til god sygebehandling, når de får brug for det.  I den forbindelse mener vi, at kronikere og ulykkesramte skal kunne modtage gratis, skattebetalt tandpleje. Det vil gøre, at flere kan få råd til tandpleje, som er helt essentielt for danskernes sundhed, men som alle desværre ikke har råd til at betale for. 

Louise debunker myter i det danske sundhedsvæsen

Der er en del myter om private aktører i sundhedsvæsnet, som kun gør debatten dummere, og som giver patienterne dårligere behandling. Hør Louise Brown, vores sundhedsordfører, debunke dem, her: