Ældrepolitik

Dansk ældrepolitik

I Danmark er der over 1,2 mio. ældre over 65 år, og dette tal vil stige markant i de kommende år. Det skyldes, at danskerne lever længere pga. den medicinske udvikling, ændring i livsstil m.m. Det er godt, at vi lever længere og bedre liv, men det betyder også, at en større del af befolkningen får brug for pleje, i takt med at de bliver ældre, hvilket kræver ændringer i ældrepolitikken.

Det større behov for en ny ældrepolitik, der skaber bedre velfærd for ældre, bliver dog ikke imødekommet tilstrækkeligt. Ifølge Ældresagen er antallet af hjemmehjælpstimer til ældre faldet markant i flere kommuner, selvom der er kommet flere ældre. Det betyder, at færre ældre får tilkendt hjemmepleje af kommunen og at dem, der slipper igennem nåleøjet, får færre timer.

Desuden må mange ældre, som modtager hjemmehjælp, nøjes med kun at få rengøring hver 14. dag og ét bad om ugen, fordi mange kommuner ikke har en tilstrækkeligt ambitiøs og effektiv ældrepolitik. Det betyder ringere livskvalitet og uværdig ældrepleje for de mennesker, som har bidraget til samfundet hele deres liv.

En ældrepolitik med individet i centrum og flere private

Det er Liberal Alliances politik, at det er helt uacceptabelt, at mange af vores ældre ikke kan få den hjælp og pleje, som de med rette forventer. Mange kommuner er ikke i stand til at levere tilstrækkelig service til de ældre, og det går ud over velfærden og deres livskvalitet.

Derfor skal vi have en ældrepolitik, som åbner op for mere udlicitering og flere private leverandører inden for hjemmehjælp og ældrepleje. Hermed vil de ældre få langt mere valgfrihed, når de skal vælge, hvilken hjemmehjælp eller hvilket plejehjem, de vil benytte sig af. Så vil det også være nemmere for de ældre at sammenligne forskellige udbydere og finde frem til en, der er rigtig for dem. Det ser vi fx i Tyskland, hvor der er plejehjem for haveinteresserede, homoseksuelle og andre grupper.

Ved at have en ældrepolitik, som åbner op for private aktører og bryde de offentlige monopoler kan vi også få langt mere konkurrence i ældresektoren. Så vil forskellige udbydere skulle konkurrere om at levere en bedre service til lavere pris, hvilket kommer alle ældre til gavn. Det er langtfra altid det offentlige, som kan levere den bedste ældreservice.

FriPension

Vores ældrepolitik indebærer desuden, at det skal være nemmere for folk at spare op til ekstra ældrepleje og anden service, når man går på pension. En ældrepolitik med mere frihed og ansvar til den enkelte er den bedste vej til bedre velfærd for ældre. Derfor foreslår vi at lave ordningen Fripension, hvor man kan indbetale op til 675 kr. pr. måned, men uden at skulle betale skat.

På den måde vil flere danskere kunne gå på tidlig pension, hvis de ønsker det, og der vil være langt større incitament til at spare op til alderdommen, når man ikke straffes med et skattesmæk. Hermed vil flere danskere få mulighed for at tilkøbe ekstra ældreservice, når de går på pension.