Ældrepleje i Danmark

I Danmark udgår langt størstedelen af ældreplejen fra det offentlige. Det er kommunerne, der ifølge Serviceloven har pligt til at stille ældrepleje til rådighed for de ældre, og de står også for det meste ældrepleje i Danmark.

Det er dog langtfra altid sådan, at det offentlige kan levere den bedste ældrepleje. Ifølge Ældresagen er antallet af hjemmehjælpstimer til ældre faldet markant i flere kommuner, og mange ældre, som modtager kommunal hjemmehjælp, nøjes med kun at få rengøring hver 14. dag og ét bad om ugen.

Der er dog nogle kommuner, som har udlicitering af ældreplejen. Ved udlicitering af ældreplejen betaler det offentlige en privat udbyder for at levere service til de ældre. Der kan være flere grunde til at bruge udlicitering af ældreplejen, fx at private kan levere en service, der er billigere eller af højere kvalitet, end kommunen kan levere.

Vi skal have mere udlicitering af ældreplejen

Det er Liberal Alliances politik at indføre langt mere udlicitering af ældreplejen af flere grunde. For det første er det langtfra altid sådan, at kommunerne og det offentlige leverer en god eller bare acceptabel service til vores ældre. Der er blevet mindre tid til pleje og omsorg, og i enkelte tilfælde har vi desværre set, at de ældre slet ikke behandles med den værdighed, de fortjener.

Med mere udlicitering af ældreplejen kan de ældre få et alternativ i form af private udbydere, hvormed der kommer mere valgfrihed, så man kan skifte, hvis man ikke er tilfreds med det offentlige eller bedre kan lide, hvad de private tilbyder.

Dermed vil der komme mere diversitet og variation i den ældrepleje, som vores ældre kan modtage: fx med private plejehjem som Dagmarsminde, hvor demente behandles med omsorg og værdighed, og en række andre tilbud, som bedre kan imødekomme de ældres behov. Mennesker er forskellige, og det bør afspejle sig i et større udvalg af ældrepleje fra både offentligt og privat hold.

Udlicitering af ældreplejen skaber mere konkurrence og bedre kvalitet

Udover flere valgmuligheder for ældre vil udlicitering af ældreplejen betyde, at der kommer mere konkurrence i ældresektoren – hvilket der er er alt for lidt af i dag, da det offentlige mange steder har monopol.

Med mere konkurrence vil udbydere have større incitament til at oppe sig og levere billigere og bedre ældrepleje til borgerne. De, der ikke er gode nok, vil blive fravalgt, og gode velfærdsudbydere vil til gengæld blive belønnet – alt sammen til gavn for de ældre og deres familier.

Denne konkurrence, som vi kender fra det private marked, vil derfor kunne skabe stor glæde og gavn for de ældre, hvis den også introduceres i større stil i ældresektoren. Vi er nødt til at skrinlægge den forfejlede modstand mod udlicitering af ældrepleje – for de ældre og hele samfundets skyld.