Hvad er FriPension?

Fordi vi lever længere, er pensionsalderen steget de seneste år. Med Velfærdsforliget i 2006 blev det aftalt, at pensionsalderen skulle stige i takt med at vi bliver ældre, hvis økonomien skal kunne hænge sammen. Mange danskere er dog ikke glade ved tanken om, at de potentielt skal arbejde helt op til 70-årsalderen. De vil hellere tidligere på pension, men det er desværre ikke muligt for langt de fleste danskere lige nu.

Det er Liberal Alliances politik, at der skal oprettes en ny konto kaldet FriPension. Med en FriPension-konto skal det være muligt for alle danskere at betale op til 675 kr. ind pr. måned. Hvis man fx i 40 år sparer dette maksimumbeløb op hver måned og derefter går på pension, svarer det til, at man har 600.000 kr. på sin FriPension-konto, når man går på pension, hvis man forudsætter et moderat afkast på 3 % om året.

Disse penge fra FriPension-kontoen kan bruges til at gå på tidligere pension, hvis man ønsker det. Hvis man ikke vil tidligere på pension, kan pengene fra FriPension udbetales som engangsbeløb, som man kan bruge på ekstra fornøjelser, velfærd og hvad man ellers har lyst til, når man går på pension.

Fordele ved Fripension

Der er mange fordele ved at gøre det muligt for danskerne at spare penge op i en FriPension-konto. For det første skal man ikke betale noget som helst skat af de penge, man sætter ind på FriPension-kontoen – hverken ved ind- eller udbetaling. Det er kun fair, siden vi i forvejen betaler nogle af verdens højeste skatter i Danmark.

Den skattefri FriPension vil give alle danskere langt bedre mulighed for at gå på tidlig pension end i dag. Hvis man har 600.000 kr. på sin FriPension, svarer det til, at man kan gå på pension ca. fem år før, man kan modtage folkepension.

Hvis man fx føler, at ens arbejde er for fysisk belastende eller stressende, og man hellere vil have flere år på pension end at fortsætte på arbejdsmarkedet, er FriPension et af de bedste midler, som den enkelte borger vil have til at nå det mål.

Mere frihed og fleksibilitet med FriPension

I Liberal Alliance mener vi, at alle borgere skal have friheden og fleksibiliteten til at kunne trække sig tilbage, hvis de ønsker det. Tidlig pension skal ikke være et privilegie, som er forbeholdt nogle bestemte partiers kernevælgere, men være tilgængeligt for alle danskere. Det sikrer vi med FriPension.

Derfor er FriPension også et forslag som vil give mere lige muligheder og bidrage til danskernes frihed. Vi vil med FriPension give magten tilbage til borgerne, så de selv kan bestemme hvornår de vil trække sig tilbage – det skal politikerne ikke diktere.

FriPension skal finansieres ved, at kommunernes administration bliver lige så effektiv som de 10 bedste kommuners administration. Det vil ifølge Social- og Indenrigsministeriet frigøre 8. mia. kr., som vi vil bruge til at finansiere FriPension. Vi skal ikke spilde unødigt mange penge på bureaukrati, når de penge i stedet kan gå til borgernes FriPension.