Tandlæge i Danmark

Tandlægebesøg er en vigtig del af danskernes sundhedspleje. Ved hyppigt at gå til tandlægen kan man vedligeholde sine tænder og forebygge mundsygdomme, som ubehandlet kan volde stort besvær senere i livet. Tandlægebehandling udgør derfor en helt essentiel del af vores sundhedssystem i Danmark.

At gå til tandlæge adskiller sig dog fra mange andre sundhedsydelser, da tandlægebesøg ikke er fuldt skattefinansierede, men kræver brugerbetaling (undtagen for børn under 18 år). Ca. 73 % af omkostningerne for voksentandpleje betales derfor af patienternes egen lomme.

Man kan af den grund risikere at skulle betale relativt store beløb, hvis man skal have foretaget en operation hos en tandlæge. Det betyder desværre også, at nogle vælger ikke at gå til tandlæge for at spare penge. Det er især unge mennesker, som i gennemsnit har lavere indkomster og formuer end resten af befolkningen, der ikke går nok til tandlægen.

Finansiér ulykker og kroniske lidelser via skatten

I vores sundhedspolitik mener vi, at der stadig i de fleste tilfælde skal være brugerbetaling på tandlæge for voksne. Hvis alle tandlægeydelser skulle være offentligt finansierede, ville det betyde endnu højere skatter for danskerne. Og det er ikke hvad vi har brug for i et samfund med nogle af verdens suverænt højeste skatter.

Vi mener dog også, at der skal være enkelte undtagelser, så folk under særlige omstændigheder kan få finansieret regningen til tandlæge over skatten. Tandlæge skal skattefinansieres hvis man har været ude for en ulykke, som kræver tandlægebehandling. Det samme mener vi, skal gælde for kroniske lidelser.

Disse undtagelser skal gælde, fordi det er forbundet med en væsentlig sundhedsrisiko, hvis man ikke får tandlægebehandling i tide i sådan nogle situationer. Her skal brugerbetaling ikke være en stopklods for, at man tager til tandlægen.

Flere danskere skal have råd til tandlæge

Da det at gå til tandlægen er vigtigt for at vedligeholde sine tænder og forebygge sygdomme, ønsker vi i Liberal Alliance, at så mange danskere som muligt skal have råd til at gå til tandlægen. Vi mener dog ikke, at den bedste måde at gøre det på er at gøre alle tandlægeydelser skattefinansierede og dermed øge Danmarks høje skattetryk yderligere.

I stedet vil vi give danskerne lov til at beholde flere af deres egne penge. Derfor foreslår vi, at ingen skal betale skat af de første 7.000 kr. pr. måned og ingen skal beskattes mere end 40 % af sin indkomst samlet set. Det er en markant skattelettelse, som vil give borgerne mulighed for at beholde en væsentligt større del af deres indkomst.

Det vil betyde, at det vil blive nemmere for alle i Danmark at få råd til tandlæge – især for dem, der tjener mindre end gennemsnittet. Dermed kan vi også forvente, at færre mennesker vil være nødt til at springe tandlægebesøget over af økonomiske årsager. Det vil være godt for folkesundheden og berige den enkelte borgers liv.