Helt grundlæggende skal loven sikre borgere mod overgreb fra stat, mennesker, virksomheder og organisationer – det er hele fundamentet for vores retssamfund. De grundlæggende strafferetlige principper om, at enhver er uskyldig til det modsatte er bevist, og Jyske Lovs ord om at ”med lov skal land bygges”, er selv i dag sunde og vigtige retsgarantier. De udgør et værn mod vilkårlighed i statens magtudøvelse over for borgerne.

For Liberal Alliance er det personlige ansvar en hjørnesten i retspolitikken. Personligt ansvar er en naturlig følge af den personlige frihed. Hvis denne frihed bruges til at ødelægge andres frihed, og ansvaret dermed misbruges, er det også kun rimeligt, at kriminalitet fører til straf. Dette er helt afgørende for, at vi i Danmark har et trygt og sikkert samfund med plads til den enkelte og højt til loftet. Selve straffen må gerne have et resocialiserende sigte, men det skal kunne mærkes, at det er uacceptabelt, og at det har konsekvenser, at forbryde sig mod andres frihed.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059