Helt grundlæggende skal loven sikre borgere mod overgreb fra stat, mennesker, virksomheder og organisationer – det er hele fundamentet for vores retssamfund. De grundlæggende strafferetlige principper om, at enhver er uskyldig til det modsatte er bevist, og Jyske Lovs ord om at ”med lov skal land bygges”, er selv i dag sunde og vigtige retsgarantier. De udgør et værn mod vilkårlighed i statens magtudøvelse over for borgerne.

For Liberal Alliance er det personlige ansvar en hjørnesten i retspolitikken. Personligt ansvar er en naturlig følge af den personlige frihed. Hvis denne frihed bruges til at ødelægge andres frihed, og ansvaret dermed misbruges, er det også kun rimeligt, at kriminalitet fører til straf. Dette er helt afgørende for, at vi i Danmark har et trygt og sikkert samfund med plads til den enkelte og højt til loftet. Selve straffen må gerne have et resocialiserende sigte, men det skal kunne mærkes, at det er uacceptabelt, og at det har konsekvenser, at forbryde sig mod andres frihed.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.