Retssikkerhed i Danmark

Danskernes retssikkerhed har ikke haft det værre i mange årtier. Mette Frederiksens regering har udvist en historisk stor foragt for danskernes retssikkerhed, og der bliver meget at rydde op. Det betragter vi som en bunden opgave for et nyt, borgerligt flertal.

Retssikkerhedens betydning

Retssikkerhed er grundlaget for enhver retsstat. At sikre borgernes retssikkerhed betyder, at borgerne skal kunne gennemskue den lovgivning, som gælder i samfundet, og at den enkelte borger har visse rettigheder, som ikke må krænkes af myndigheder, politikere eller andre aktører.

I samfund uden retssikkerhed gælder der til gengæld helt andre spilleregler: her bliver borgerne udsat for vilkårlig lovgivning og kan ikke vide sig sikre på, at deres rettigheder er beskyttet. Det betyder dårligere vilkår for både borgere og virksomheder og gør samfundet mindre robust og fattigere.

Retssikkerheden er derfor helt fundamental for, at samfundet kan fungere og skabe de bedste rammer for, at borgerne kan leve et godt og trygt liv, hvor deres rettigheder ikke bliver krænket.

Retssikkerheden er under pres

Desværre ser vi, at danskernes retssikkerhed flere steder er under pres. Der bliver gennemført en stor mængde lovgivning, som ikke er gennemtænkt og som i visse tilfælde er i strid med loven. Det har vi fx set under minkskandalen, hvor Mette Frederiksens regering uden lovhjemmel lukkede et helt erhverv og alligevel den dag i dag stadig har regeringsmagten. Det er et klart tegn på, at retssikkerheden slet ikke bliver taget alvorligt nok.

Vi ser også problemer med retssikkerheden, når det kommer til myndigheders behandling af borgerne. Fx har politiet ved en række lejligheder forhindret borgere i at filme forskellige sager og optrin, selvom man har ret til at filme, så længe det ikke forhindrer politiets arbejde. Og der forekommer ofte uberettigede anholdelser af borgere, som ikke får erstatning, hvilket er et klart brud på retssikkerheden.

Det er også blevet sværere at opdage, hvornår retssikkerheden undermineres, fordi offentlighedsloven betyder, at journalister og andre ikke kan få adgang til en række dokumenter, som udveksles mellem ministre og embedsmænd. Det er dermed blevet sværere at holde magthaverne i ørerne, og derfor er det også lettere for dem at knægte borgernes retssikkerhed uden at det bliver opdaget.

Behov for bedre retssikkerhed

I Liberal Alliance ser vi med stor bekymring på de trusler mod retssikkerheden, som underminerer borgernes rettigheder og svækker vores samfund. Derfor er der mere end nogensinde behov for, at vi fra politisk side opprioriterer retssikkerheden markant i vores retspolitik.

Det kan ikke gøres kun med love og regler, det kræver også årvågenhed fra Folketinget. Derfor har vi fremlagt seks principper for god borgerlig regeringsførelse, som ikke mindst handler om at styrke kontrollen mod politikere og myndigheder, der ikke kan styre sig.

For at sikre retssikkerheden foreslår vi, at der oprettes et erstatningssystem, så borgere kompenseres økonomisk, hvis de fx er blevet udsat for en uberettiget anholdelse eller er blevet begrænset af myndigheder uden at det var lovligt. Det er både retfærdigt over for borgeren og giver myndigheder et større incitament til at tage højde for borgernes rettigheder.

Vi skal også have mere åbenhed, så det bliver lettere at opdage, når magthaverne i centraladministrationen truer eller ligefrem undergraver retssikkerheden. Vi foreslår derfor at fjerne offentlighedsloven, som i virkeligheden er en mørklægningslov, der skjuler vigtig information fra journalister og borgere.