Liberal Alliance var imod den nye offentlighedslov, der med rette er blevet kaldt for ’mørklægningsloven’. Vores modstand skyldtes først og fremmest, at det blev sværere at få indsigt i beslutningsgrundlaget i ministerierne. Liberal Alliance ønsker at gå den anden vej og åbne den offentlige forvaltning op vha. mere aktindsigt og mere åbenhed om beslutningernes grundlag. Kun på den måde kan borgerne se magthaverne i kortene og sikre sig, at de træffer beslutninger på et sagligt grundlag.

Liberal Alliance går ind for mere åbenhed og sagde derfor nej til offentlighedsloven.