Arbejdsvilkår i Danmark

I Danmark har vi ret gode arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet sammenlignet med resten af verden. En normal arbejdsuge er på ca. 37 timer ugentligt, og danskerne modtager nogle af de højeste lønninger globalt. Danmark har desuden høje standarder for arbejdsvilkår på arbejdspladser, som overvåges nøje af Arbejdstilsynet.

Hvis man er så uheldig til at blive syg og derfor ikke kan arbejde i en periode, kan man desuden modtage sygedagpenge. Og hvis man er arbejdsløs og ikke kan finde job, kan man modtage generøse, sociale ydelser som fx arbejdsløshedsdagpenge. Til gengæld er det let at hyre og fyre for arbejdsgiverne, som gør det nemmere for folk at komme i job. Dette er kendt som den danske flexicurity-model, som har dannet grundlag for gode arbejdsvilkår.

Det betyder dog ikke, at alt er perfekt og der ikke er problemer med arbejdsvilkårene i Danmark. Mange medarbejdere føler sig fx stressede på deres arbejdsplads, nogle bliver fysisk overbelastede på arbejde og mange føler, at de ikke har tid til at løse deres kerneopgave pga. overdrevent bureaukrati.

Mindre bureaukrati og mere tillid skaber bedre arbejdsvilkår

En af hovedårsagerne til, at mange medarbejdere døjer med stress og ikke synes, de har gode arbejdsvilkår, er den store mængde bureaukrati. Det stjæler tid fra de ansatte, når de skal registrere, dokumentere og bruge ressourcer på papirnusseri i stedet for fx at pleje de syge eller levere undervisning til vores børn – og det skaber værre arbejdsvilkår.

I Liberal Alliance foreslår vi at gå en anden vej. I stedet for at bebyrde medarbejdere med bureaukrati skal vi udvise mere tillid. Så vil der være mindre behov for kontrol og mere tid til medarbejderne, så de kan levere en bedre service, få bedre arbejdsvilkår og have mere arbejdsglæde.

Vi går ind for et nyt ledelsesparadigme, hvor gammeldags detailstyring og mistillid til medarbejderne med dårlige arbejdsvilkår til følge skal erstattes af langt mere tillid og frihed til den enkelte. Det vil betyde langt bedre arbejdsvilkår og vil være til gavn for både medarbejdere og resten af borgerne.

Bedre arbejdsvilkår for fysisk nedslidte

Desværre er der nogle mennesker, der bliver fysisk nedslidte og derfor har meget ringe arbejdsvilkår på deres job. Det gælder især folk, som løfter tunge ting og bruger deres krop meget i mange år frem for at arbejde på et kontor.

Vi skal derfor have mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet, så en person, der fx er håndværker, som 40-årig kan skifte til et mindre fysisk arbejde eller starte på en ny uddannelse, hvis vedkommende ønsker det. Det klassiske arbejdsliv, hvor man uddanner sig som ung og arbejder i den samme stilling indtil man går på pension, er langtfra altid optimalt og skaber ofte dårlige arbejdsvilkår.

Det er desuden Liberal Alliances politik at give folk mulighed for at spare flere penge op til tidlig pension – fx hvis de føler, at deres arbejde tærer for hårdt på kroppen. Derfor foreslår vi ordningen Fripension, som man kan indbetale op til 675 kr. til pr. måned – skattefrit. Dermed kan den enkelte få mere frihed til at vælge, hvornår man vil på pension, frem for at politikerne skal bestemme det.