udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nogle arbejdstagere i Danmark er udlændinge, der kan bidrage med kompetencer, som virksomhederne har brug for men ikke kan finde blandt danske arbejdere.

Der er over 300.000 udlændinge i Danmark, som arbejder, betaler skat og bidrager til samfundet. De udgør derfor en stor og vigtig del af den danske arbejdsstyrke og er med til at styrke danske virksomheder. Danmark er et lille land med en lille arbejdsstyrke, så det er ofte nødvendigt for virksomheder at hyre udenlandsk arbejdskraft, hvis de skal tiltrække de rette specialister og vækste.

Ifølge Dansk Industri vil udenlandsk arbejdskraft bidrage med 19,5 mia. kroner til de offentlige finanser i 2025. Uden dem ville vi derfor have meget færre penge til f.eks. skattelettelser eller velfærd til danskerne.

Forhindringer for udenlandsk arbejdskraft

Der er indført love, som gør det svært for udlændinge at bidrage til det danske samfund og derfor gør det svært for virksomheder at få den arbejdskraft, de har brug for.

F.eks. skal udlændinge uden for EU pga. den såkaldte beløbsordning tjene mindst 445.000 kroner om året for at få lov til at komme til Danmark og bidrage. Det skal ses i lyset af, at den gennemsnitlige årsindkomst før skat i Danmark er på 338.122 kroner. Udlændinge skal derfor tjene en meget højere indkomst end den gennemsnitlige dansker for at få lov at arbejde her, og da mange ikke kan opfylde det krav, kan færre udenlandske arbejdstagere komme til Danmark.

Denne politik begrundes ofte med, at man vil undgå lønpres på danske arbejdere fra udlandet, også kendt som social dumping. Mange er også imod udenlandsk arbejdskraft, fordi vi stadig har nogle ledige danskere, der ikke kan finde et job. Vi har dog lige nu en meget lav ledighed i Danmark, og så længe udenlandsk arbejdskraft har samme arbejdsvilkår som danske arbejdere, vil det ikke føre til social dumping.

Mere udenlandsk arbejdskraft skal bidrage til Danmark

Det er Liberal Alliances politik at vi skal have mere udenlandsk arbejdskraft mhp. at styrke danske arbejdsmarked og dansk økonomi. Ved at lukke flere flittige hænder ind, kan virksomheder få den arbejdskraft, de har brug for, så Danmark kan udnytte det økonomiske opsving til fulde. Ved at holde døren lukket går vi glip af dygtige udlændinge, og vores virksomheder står værre end nødvendigt.

Det bør derfor ikke være et krav, at udlændinge uden for EU skal tjene over 445.000 kroner om året for at komme til Danmark. Det er et meget højt lønkrav, som holder dygtige mennesker ude, som ellers kunne gøre Danmark til et rigere og bedre samfund. Hvis udenlandsk arbejdskraft kan bidrage på danske lønvilkår skal de være velkomne i Danmark.

Ved at lukke dørene op for udenlandsk arbejdskraft vil vi ikke udhule det danske arbejdsmarked. Tværtimod vil vi give danske virksomheder mulighed for at hyre ingeniører, IT-eksperter og andre specialister, som vi lige nu har for få af i Danmark, på ordentlige lønvilkår. Hermed kan danske virksomheder bidrage mere til samfundet og skabe endnu flere jobs til gavn for Danmark.