Det er og har altid været liberal politik at sikre, at alle borgere i et samfund er lige for loven. Vi har således et politisk ansvar for at sikre, at det offentlige aldrig diskriminerer på baggrund af køn, etnicitet, religion eller seksualitet.

Liberal Alliance ønsker at indføre køn som en skærpende omstændighed på lige vilkår med tro og etnicitet. Det vil betyde, at lovovertrædelser vil blive straffet hårdere, hvis de bliver begået på grund af offerets køn. Dette initiativ vil således beskytte menneskers ret til at indgå i samfundet og menneskers ret til en bestemt livsførelse.

Liberal ligestillingspolitik tager udgangspunkt i, at alle mennesker er lige meget værd. Alle skal derfor have samme rettigheder, og det skal politikerne sikre gennem en retfærdig og lige lovgivning. Politikere skal derimod ikke bestemme, hvor stor en andel af det ene køn, der er repræsenteret i hverken bestyrelser eller andre erhverv. Faktisk vil Liberal Alliance afskaffe enhver kønsregulering, idet vi opfatter forslag som kønskvoter eller kønsbonusser på universiteter som reelle trusler mod ligestillingen.

Politisk skal vi sikre, at alle har de samme retlige muligheder, som gør det muligt at leve et frit liv, men vi skal ikke understøtte særlige støtteordninger til fordel for det enkelte køn. Derfor ønsker Liberal Alliance, at offentlige midler fratages organisationer, hvis formål primært er at sprede særlige kønspolitiske budskaber.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.