Bedre rammer og mindre bureaukrati for iværksættere og selvstændige

Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere, der kan skabe arbejdspladser og dermed grundlaget for vækst, velstand og i sidste ende den velfærd, vi alle nyder godt af. Det er derfor vigtigt, at vilkårene for at etablere, drive og udvikle virksomheder bliver forbedret. Det skal kunne betale sig at starte egen virksomhed i Danmark. Vi vil også i fremtiden være afhængige af, at nye virksomheder kommer til, hvis Danmark fortsat skal være blandt de mest velstående lande i verden.

Liberal Alliance ønsker derfor at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Der er en klar sammenhæng mellem skattetrykket i et land og antallet af iværksættere i det pågældende land. Jo mindre den potentielle gevinst er ved at starte egen virksomhed, desto færre vil gøre det. Den bedste iværksætterpolitik er derfor at sørge for, at der helt grundlæggende er en større gevinst ved at starte egen virksomhed.
Vi tror på, at iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, altid vil være bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er ikke politikernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende. Gode ideér kræver gode rammevilkår.

Den bedste erhvervspolitik er derfor mindre politik. Det danske erhvervsliv er ved at drukne i skatter og afgifter, nyttesløse regler og overflødig dokumentation og kontrol. Private investorer, der bringer deres egne ressourcer i spil, er altid bedst til at finde muligheder for vækst og jobskabelse, men alligevel er politikere alt for ofte optaget af at støtte udvalgte brancher som for eksempel grøn energi.