SU politik i Liberal Alliance

Hvad er SU?

Statens uddannelsesstøtte (SU) er en økonomisk ydelse, som går fra staten til borgere over 18 år, som er under uddannelse i fx gymnasiet eller på universitetet. Hvor meget en studerende kan få, afhænger bl.a. af, om personen er ude- eller hjemmeboende, er enlig eller forsørger og hvilken slags uddannelse, vedkommende går på. Fx kan en enlig udeboende, som studerer på universitetet, som udgangspunkt modtage 6.397 kr. pr. måned i 2022.

I 2020 var der over 474.000 danskere, som modtog SU. Det svarer til, at omkring 10 % af den voksne befolkning over 18 år modtager SU-støtte. At så stor en del af danskerne modtager SU skyldes, at mange danskere går på ungdoms- og videregående uddannelser, hvilket bidrager til at højne den danske befolknings uddannelsesniveau. En anden årsag til de mange SU-modtagere er, at relativt mange ikke færdiggør deres studier på normeret tid, men i mange tilfælde stadig kan modtage SU et år udover den normerede tid.

Hvor meget kan jeg få i SU?

For at finde ud af, hvor meget du kan modtage, skal du udregne summen af dit SU-stipendie og evt. SU-tillæg.

Eksempel 1: Hjemmeboende, enlig gymnasieelev: hvis du er hjemmeboende, enlig, ikke har børn og går på en ungdomsuddannelse, kan du modtage mellem 994 og 2.758 kr. om måneden i SU-stipendie, afhængigt af dine forældres indkomst. Hvis dine forældre har en lav indkomst, kan du modtage en højere sats og vice versa.

Eksempel 2: Enlig forsørger, som går på en videregående uddannelse: som udeboende studerende på en videregående uddannelse kan du modtage 6.397 kr. pr. måned i SU-stipendie. Da du er enlig forsørger har du dog også ret til at modtage et forsørgertillæg, som i 2022 er på 6.397 kr. pr. måned for enlige. Sammenlagt kan du altså modtage 6.397 + 6.397 = 12.794 kr. pr. måned fra dit SU-stipendie og forsørgertillæg.

Eksempel 3: Udeboende universitetsstuderende med handicap: hvis du læser på en videregående uddannelse og har et handicap, kan du modtage 6.397 kr. pr. måned i SU-stipendie. Derudover kan du modtage et handicaptillæg, som i 2022 er på 9.099 kr. pr. måned. Det giver sammenlagt 6.397 + 9.099 = 15.496 kr. pr. måned.

SU-lån

Som studerende kan du tage SU-lån, hvis du ønsker flere penge udover det, du får fra SU-støtte, investeringer og arbejde ved siden af studiet. I 2022 kan du få op til 3.273 kr. pr. måned i SU-lån, og forsørgere kan derudover optage 1.637 kr. oveni dette beløb. SU-lånet skal betales tilbage, efter man har afsluttet sin uddannelse og er pålagt renter.

I Liberal Alliance er vi positivt stemt over for SU-lån. Det er helt forståeligt, at unge under uddannelse gerne vil have flere penge til forbrug og husleje ved at optage SU-lån i en periode, hvor de typisk har en lav indkomst.

Afskaf det 6. SU-år

SU’en giver klip til i alt 6 studieår, men en lang videregående uddannelse er normeret til at vare 5 år. Derfor er det rimeligt, at vi sløjfer det sidste år af en i forvejen meget generøs SU.

Fjern fribeløbet

Fribeløbet udgør en øvre grænse for, hvor meget man som studerende må tjene, hvis man ikke vil modregnes i sin SU. Det laveste fribeløb ligger i 2022 på 13.876 kr. pr. måned. Det er Liberal Alliances politik at afskaffe fribeløbet, da det mindsker de studerendes økonomiske frihed og skaber forkerte incitamenter.

Studerende skal have lov til at tjene lige så mange penge de vil ved siden af studiet uden at blive straffet med modregning i SU. Det er også godt for resten af samfundet, at unge under uddannelse arbejder: Dermed bidrager de til økonomien og opnår erhvervserfaring, som gør dem mere attraktive for kommende arbejdsgivere. Unge, som ikke arbejder ved siden af studiet, har derimod sværere ved at komme i job efter studiet.

Fribeløbet skaber derfor de forkerte incitamenter for studerende, da det straffer dem for at arbejde, investere, starte en virksomhed eller andet, som gør samfundet rigere. Det er helt forkert, at staten straffer studerende økonomisk for at gøre en ekstra indsats og arbejde mere end gennemsnittet – det skal vi have mere af, ikke mindre.