Fribeløb bør fjernes

Hvad er fribeløbet?

Fribeløbet er et loft over, hvor meget studerende i Danmark må tjene, hvis de ikke vil modregnes i deres SU. Fribeløbet varierer, afhængigt af hvad den studerendes situation er og om vedkommende går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

I 2022 bliver det laveste fribeløb pr. måned på 13.876 kr. pr. måned for studerende på videregående uddannelser. Dette er altså det maksimale beløb man må tjene pr. måned man modtager SU på en videregående uddannelse, hvis man ikke vil modregnes i sin SU.

Mange finder det underligt, at studerende pga. fribeløbet tilskyndes til ikke at tjene mere end en vis mængde penge, da det mindsker den studerendes økonomiske frihed og reducerer incitamentet til at få erhvervserfaring. Fortalere for fribeløbet argumenterer dog med, at studerende med høj indkomst ikke har lige så meget brug for SU og at studerende ikke skal tilskyndes til at arbejde ”for meget”, hvis de også skal have tid til studiet.

Fjern fribeløbet

Under Liberal Alliances uddannelsespolitik mener vi, at fribeløbet skal fjernes. For studerende skal selvfølgelig have friheden til at tjene lige så mange penge de vil uden at blive modregnet. Det er kun fair, at de, der gør en ekstra indsats, ikke skal blive straffet.

Fribeløbet straffer studerende for at arbejde, selvom det er godt for både de studerende og samfundet, hvis de arbejder: med flere i beskæftigelse bliver samfundet rigere, og forskning finder, at studerende, der har haft studiejob eller andet relevant arbejde har væsentligt bedre muligheder for at finde job efter endt uddannelse end studerende, som ikke har haft et arbejde under uddannelsen.

Med fribeløbet sender vi derfor et dårligt signal til de studerende, idet vi antyder, at det er uklogt at prioritere at arbejde eller starte virksomhed ved siden af studiet, selvom de erfaringer, man opnår herfra, ofte er meget vigtige for ens karrieremuligheder.

Studerende fortjener at beholde flere af deres egne penge

Unge på videregående uddannelser på f.eks. universitetet er nogle af dem, der i gennemsnit tjener færrest penge i vores samfund. Vi bør derfor i Folketinget kunne enes om, at studerende skal beholde flere af deres egne penge og ikke bør rammes af fribeløbet, da borgerlige vil have mere økonomisk frihed og venstrefløjen går meget op i at mindske den økonomiske ulighed.

Men lige på dette punkt er de røde partier af den ene eller anden grund ikke villige til at fjerne fribeløbet og dermed øge den økonomiske lighed i samfundet.

I Liberal Alliance vil vi dog ikke modarbejde, at studerende kan beholde flere af de penge, de selv har tjent: tværtimod skal vi belønne deres flid og arbejde, både ved at fjerne fribeløbet, men også ved at sænke skatten. Det vil både give mere frihed til studerende og skabe de rette incitamenter, som gør samfundet rigere.