Der er noget galt med folkeskolen. Folkeskolen er én af de vigtigste institutioner i vores samfund, fordi den er med til at skabe fundamentet for de kundskaber, der kræver at være en myndig borger i et folkestyre. På trods af utallige forsøg på at reformere folkeskolen, klarer eleverne sig dårligere i fag som dansk og matematik, end før den seneste folkeskolereform fra 2014.

Skal vi løfte det faglige niveau og trivselsniveauet i folkeskolen, er det oplagt at se på landets fri- og privatskoler. Forældre vælger i højere grad at sende deres børn på privat- eller friskole. Måske fordi det faglige niveau er højere, måske fordi, der er øget fokus på ro til fordybelse eller noget helt tredje. Uanset hvad årsagen er, så er det tydeligt, at folkeskolen kan lære noget.

Sæt folkeskolen fri

Liberal Alliance mener, at vi skal give den enkelte folkeskole lagt mere frihed til at indrette en hverdag, der passer til deres elever, og som efter egen vurdering kan maksimere faglighed og trivsel på lige netop deres skole. Derfor skal rulle store dele af folkeskolereformen tilbage. Folkeskolereformen lagde meget snærende bånd på folkeskolerne med f.eks. krav om 45 min. bevægelse om dagen, krav om gruppeeksamener, krav om at anvende læringsportalerne, krav om at anvende digitale værktøjer i undervisningen, og ikke mindst bindende læringsmål. Alt det vil vi fjerne, ligesom vi vil fjerne den såkaldte understøttende undervisning, så vi kan forkorte skoledagene, som er blevet alt, alt for lange.

Derudover vil vi i hver kommune oprette en såkaldt ”fri folkeskole”, som er underlagt de samme krav og regler som en friskole. De skal dog ikke opkræve forældrebetaling eller have mulighed for at afvise elever.

Faglighed

For at styrke fagligheden i folkeskolen vil Liberal Alliance bl.a. erstatte de bindende læringsmål med et nationalt pensum. Derved kan vi give folkeskolen en støre grad af frihed, men samtidigt sikre at børnene lærer det, de skal.

Derudover vil vi genindføre 13-skalaen, så man igen kan belønne den ekstraordinære præstation.

Ansvar

Vi mener at det skal have konsekvenser, hvis børn mobber eller udøver vold i folkeskolen. Ligesom det skal have konsekvenser, hvis elever systematisk ikke har lavet lektier. Derfor foreslår Liberal Alliance, at man udvider de nuværende muligheder for at trække familier i børne- og ungeydelse, hvis deres børn har højt fravær fra skolen, til også at omfatte situationer, hvor børn mobber, udøver vold, ikke laver deres lektier mv. i skolen.