Frit gymnasievalg

Principperne for Liberal Alliances elevfordelingspolitik er, at vi skal have mere frit valg og mindre tvangsfordeling. Vores unge mennesker fortjener at gå på et gymnasium, som de selv har valgt.

Derfor skal gymnasierne fremover selv bestemme hvor mange elever, som de har plads til på deres gymnasium. På denne måde kan populære gymnasier oprette flere pladser, så flere håbefulde elever har mulighed for at gå der.

Samtidig skal vi sikre, at der er gymnasier i hele landet, så elever i udkantsområderne ikke har for lang transporttid til deres nærmeste gymnasium. Det betyder, at vi skal gøre tre ting:

  • Vi skal sikre nok elever til de udkantsgymnasier, som ikke selv kan tiltrække elever. Derfor må et meget lavt antal af elever fordeles. Men er der gået tre år, hvor et udkantsgymnasium stadig ikke selv kan tiltrække nok elever, lukkes det.
  • Vi skal fastholde udkantstilskuddet.
  • Vi skal gøre det muligt for udkantsgymnasier at udleje overskydende lokaler, så deres økonomi kan hænge bedre samme.

Derudover er det afgørende, at alle gymnasier har et højt fagligt niveau og en sund elevkultur. Det er desværre ikke tilfældet i dag. Derfor vil vi indføre mere tilsyn med de gymnasier, som har mange socialt udsatte elever, og vi vil ændre taxametermodellen, så gymnasierne ikke har et økonomisk incitament til at lade fagligt svage elever bestå deres studentereksamen.