Frit gymnasievalg

I 2021 vedtog de røde partier, at man vil indskrænke de unges frie gymnasievalg for at bekæmpe gymnasier, hvor der går mange elever med ikke-vestlig baggrund.

Fra næste år vil det derfor være elevernes forældres indkomst, der er med til at bestemme, hvor de må gå på gymnasium.

Det er vi store modstandere af i Liberal Alliance. Vi mener, at unge mennesker fortjener frit at kunne vælge ungdomsuddannelse.

Ungdommen skal ikke rykkes rundt på som skakbrikker i et socialdemokratisk spil, hvor forældrenes pengepung afgør, hvor de må tage uddannelse.

At der er enkelte gymnasier med en høj koncentration af unge med indvandrerbaggrund er ikke et godt argument for, at mere end 20.000 unge skal have frataget deres frie valg.

Vi skal ikke foregive, at der ikke er eksempler på gymnasier med problemer.
Men når der er gymnasier, som ikke leverer faglige resultater, eller hvor kulturen er problematisk, skal vi tage hånd om dét.

Den venstreorienterede løsning, hvor man tvangsfjerner elever fra de velfungerende gymnasier i stedet for at løse problemerne på de mindre velfungerende gymnasier, er ikke vejen frem.

Og hvis man kigger på optaget for år 21/22, var der faktisk kun 186 elever, der skulle have gået på et andet gymnasium, hvis man ville sikre, at maks. af eleverne 30% havde ikke-vestlig baggrund.

Aftalen forventes alene det første år at ville koste 161 mio. kr. Det er helt absurd, at man vil bruge så mange penge og indskrænke så mange unges frie valg for kun at flytte 186 personer.

Aftalen er således både uretfærdig, bureaukratisk og svimlende dyr – og det er et godt eksempel på, hvad man får, når man lader venstrefløjen lege samfundsingeniører.

Derfor vil et blåt flertal som noget af det første tilbagerulle regeringens tvungne gymnasiefordeling.