Forsknings rolle i samfundet

Forskning er en uundværlig del af ethvert samfund, som vil bidrage til videnskabelig fremgang og skabe fremtidens teknologi og ideer. Statens støtte til forskning i Danmark udgør i 2021 næsten 25 mia. kr. Og vi har i Danmark siden 2010 haft en målsætning om, at mindst 1 % af BNP skal bruges på forskning.

Forskningen i Danmark bidrager til at skabe videnskabelig fremgang inden for både humanoira, natur-, sundheds- samfundsvidenskab. Det giver os en større viden om verden og bidrager til, at der bliver skabt ny teknologi, nye virksomheder og arbejdspladser i Danmark.

Danmarks forskere og universiteter er i international sammenhæng på et meget højt niveau, og vi er det land i verden, der har vundet tredjeflest nobelpriser i de eksakte videnskaber ift. vores størrelse. Men hvis vi skal bevare vores topposition inden for forskning kræver det, at vi skaber bedre vilkår for forskere i en tid, hvor forskningsfriheden er under pres fra politisk hold flere steder i verden.

Forskningsfrihed og Chicago-principperne

Forudsætningen for, at forskningen kan drives frem, er, at der er så meget frihed som muligt til at forske, så længe man lever op til landets love og etiske grundprincipper. Kun i et frit miljø kan forskningen blomstre, og det er derfor bekymrende, at der både i Danmark og i udlandet har bredt sig en tendens til, at forskere og lektorer straffes for at forske i kontroversielle emner og beskyldes for at krænke og skabe utryghed.

Vi er nødt til at sige fra over for disse trusler mod forskningsfriheden. Forskning er ikke til for at skabe tryghed eller fremme en bestemt politik, men for at skabe ny viden og udfordre os intellektuelt.

Derfor foreslår vi i Liberal Alliance, som en del af vores uddannelsespolitik, at vi skal indføre de såkaldte Chicagoprincipper i dansk lov, som skal sikre ytringsfriheden og fri debat på universitetet. Det er vigtigt, da vi desværre har set eksempler på, at universiteternes egne ledelser ikke altid formår at sikre ytrings- og forskningsfriheden på universitetet.

Politisk aktivisme forklædt som forskning

I maj 2021 blev V 137 Om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer fremsat at bl.a. Henrik Dahl (LA) vedtaget i Folketinget. Liberal Alliance lagde forslaget frem, fordi der især inden for humanoira og samfundsvidenskab er visse forskere, hvis forskning bedst kan beskrives som aktivisme, da den ikke lever op til videnskabelige principper om neutralitet og objektivitet.

Med V137 er vi med til at sikre, at dansk forskning bliver ved med at være i verdensklasse. Forskningen og de videnskabelige principper, som har gjort så meget godt for vores samfund og resten af verden, skal ikke knægtes af overdreven aktivisme og ideologiske partisankrigere.

Forskere skal selvfølgelig have lov til at mene og ytre lige hvad de vil, men borgernes hårdt tjente skattekroner skal ikke gå til at betale for politisk aktivisme, der giver sig ud for at være saglig forskning. Det er derfor kun rimeligt, at vi forventer af universiteterne, at de holder øje med, at der bliver bedrevet forskning af høj kvalitet frem for politisk aktivisme.