Kort: På regeringens pressemøde fremhævede både ministrene og daværende faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), Kåre Mølbak, at Cluster 5 var farlig og udgjorde en forhindring for at udvikle vacciner. Samtidigt vurderede SSI, at fortsat smitte mellem mink kunne udvikle nye mutationer og udgøre et stort smittereservoir. Det vurderes tilsammen at udgøre en fare mod folkesundheden.

Forekomsten af cluster 5 blev brugt som hovedbegrundelsen for den vidtgående beslutning om at aflive alle mink. Vurderingen af, at Cluster 5 kunne udgøre en stor trussel mod udviklingen af vacciner, har senere vist sig at hvile på et meget tyndt fagligt grundlag. Frygten er efter alt af dømme ubegrundet. Fra SSI er der i dag en tydelig forskel fra, hvordan man talte om cluster 5 på pressemødet, og på den vurdering man har i dag, hvor man siger, at cluster 5 kun udgjorde en mindre del af risikoen. Og hvis man fjerner bekymringen for vaccineresistente mutationer, er det svært at forstå til dels behovet for at handle så akut, og til dels behovet for at slå mink ned langt væk fra smittezoner.

Hvad blev sagt på pressemødet om aflivning af mink?

Der er ikke nogen tvivl om, at vurderingen som regeringen præsenterede på pressemødet var, at mink udgjorde en stor fare mod folkesundheden. Og der blev især lagt vægt på, at cluster 5 blandt mink udgjorde en trussel mod udviklingen af vacciner. Det illustrerer en række citater fra Mette Frederiksen og Kåre Mølbak:

Mette Frederiksen:
Fundet af nye mutationer er ”meget, meget alvorligt”. –

”Den muterede virus via mink kan indebære risiko for, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal”.

”Statens Serum Institut har altså vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, så kan vi risikere, at effekten af en kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver”.

” En muteret virus risikerer at blive spredt fra Danmark til andre lande, og derfor skal vi tage situationen på de danske minkfarme ekstremt alvorligt. Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan, for at den muterede smitte bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling.”

Kåre Mølbak:
” Vi har set flere forskellige former for mutationer, og det, der i særdeleshed har bekymret os, er denne her cluster 5”.
”Det er ikke sådan, at vi siger, at vaccinerne ikke kommer til at virke på nuværende tidspunkt, men vi har en meget meget stor bekymring, og derfor er det rettidig omhu at handle nu”.

” Det er derfor, vi har konkluderet i vores risikovurdering, at en fortsat minkavl under den fortsatte COVID-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, og det er både nationalt og internationalt og herunder mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner”.

Efter pressemødet fik vurderingen en hel anden karakter i forhold til cluster 5. Nu lagde man pludselig vægt på minks generelle potentiale til at udbrede smitten. Kort efter pressemødet er SSI citeret i pressen for følgende:

”Vores største bekymring har siden juni været det store reservoir for virus, som mink udgør” – Kåre Mølbak

”Og så vil jeg sige, at vores risikovurdering, den er IKKE baseret på den undersøgelse. Beskrivelsen af undersøgelsen indgår i den vurdering, men som en lille ekstra ting oven i alt det andet, der ligger til grund for risikovurderingen” – Tyra Grove Krause

Udgjorde Cluster 5 en reel trussel mod vacciner?

Cluster 5 var formentlig uddød, før regeringen besluttede sig for at aflive alle mink. Det kan blandt andet ses ved, at det sidste fund skete 15. september 2020 – mere end en måned efter regeringens pressemøde. Så truslen var alene teoretisk. Derfor kunne man godt alligevel være bekymret. Men selv den teoretiske bekymring for Cluster 5 hvilede på et fagligt tyndt grundlag. En forsker hos SSI havde lavet meget få teoretiske forsøg, som ikke blev delt med andre forskere. De forskere, der senere har fået lejlighed til at kigge tolkninger efter, har været ekstremt kritiske overfor SSI’s tolkning. Man kan fx lytte til en række disse eksperter (der er mange andre):

“Tolkningen fra Statens Serum Institut holder simpelthen ikke” – Jan Gerstoft, overlæge og professor ved Rigshospitalet.

”Konklusionen er klar: Resultaterne af Anders Fomsgaards præliminære forsøg er af Kåre Mølbak udviklet til misbrug af videnskab og fremme af den dramatiske beslutning den 4. november. Denne beslutning blev ikke taget på et evidensbaseret grundlag.” – Jens Christian Jensenius, professor i immunologi . (kilde: Debat: Regeringens panikagtige nedlukning af minkerhvervet hvilede kun på en tolkning af foreløbige undersøgelser – JP 30/10-2021)

Hvori bestod faren mod folkesundheden så?

Det er tydeligt, at minkbestanden var med til at udbrede corona, og at der var en risiko for, at nye mutationer kunne opstå blandt mink. Men det er meget svært at se, hvad det faglige grundlag var for ikke at holde fast i en dvalemodel, hvor man holdt fast i avlsdyrene. Avlsmaterialet var afgørende for, at man kunne fortsætte en dansk minkavl. Samtidigt er det meget svært at se en akut trussel fra en lang række sjællandske farme, hvor der slet ikke var smitte. Læg dertil at beslutningen skulle træffes på få timer, så man ikke sørgede for at overholde dansk lov. Der var ingen akut trussel uden for smittezonerne. At minkbestanden ikke udgjorde en akut fare mod folkesundheden bekræftes ligeledes af flere eksperter (Kilde: “Eksperter ryster på hovedet over nyt forsøg på at tale truslen fra mink op” – Berlingske 5/11-2021)

”Regeringen stod ikke på en brændende platform. Selvom andre minkvarianter kunne have udviklet sig, var der ingen grund til, at aflivningen skulle ske med den hast, det endte med” – Jan Gerstoft, professor og overlæge fra Rigshospitalet

Regeringens forsøg på at genoplive de sundhedsfaglige argumenter for beslutningen er et ”røgslør” – Poul Nissen, professor i molekylærbiologi og genetik ved Aarhus Universitet

Regeringens gentagelse af en mulig vaccinefare er ”Socialdemokratiets afledningsmanøvre”. – Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Syddansk Universitet

Samtidigt bør man huske på, at ingen andre af de europæiske minkproducerende lande, har skredet ind mod minkproduktion som i Danmark. Her har man klaret smitteudfordringen med

Liberal Alliance mener:

Mink var med til at udbrede corona-smitte og udgjorde en teoretisk fare i forhold til mutationer. Men regeringen overdrev bevidst faren i en helt utrolig grad. Der var intet grundlag for at træffe så vidtgående beslutninger så hurtigt udenom Folketinget. Og der var absolut ingen grund til, at avlsdyrene måtte lade livet. Mink udenfor smittezoner udgjorde ikke en fare mod folkesundheden d. 4 november 2020, da regeringen meddelte at alle mink skulle aflives.

Læs mere i 'Mette Frederiksens forsvar'

Læs mere om Minkskandalen