Mette Frederiksen og hendes regering henviser til en skriftlig notits fra Justitsministeriet, der hævder, at udtalelser på et pressemøde ikke har karakter af en instruks ellers ordre.

For minkavlerne, der blev kimet ned af politi og militær, var opfattelsen en ganske anden.

Som formand for Dansk Pelsdyravlerforening Tage Pedersen sagde i forbindelse med sin afhøring i Minkkommissionen: ”Vi afliver vores mink af én enkelt årsag: At Mette Frederiksen 4. november udstikker en direkte ordre om, at alle mink skal aflives. Det opfatter alle minkavlere som en ordre. Hun siger, at alle mink skal aflives.”

For minavlerne selv er regeringens forklaring altså det rene sofisteri, dvs. ordkløveri uden andet formål end at fordreje debatten. Og det er de ikke ene om: Som Camilla Brasch fra Fødevarestyrelsen forklarede til sin afhøring om grundlaget for arbejdet med deres orientering til minkavlerne, det ubehagelige brev, hvor ordet ”skal” blev brugt igen og igen, og som siden blev korrigeret:

”Vi holder os loyalt til det, som blev meldt ud på pressemødet og pressemeddelelsen”.

I regeringens virkelighed var det ikke nogen ordre, men i systemet, der eksekverede, og for ofrene for beslutningen var der ingen tvivl.

Da Inger Støjberg blev dømt ved Rigsretten d. 13. december 2021 slog dommen fast, at ”flertallet finder det bevist, at den praksisændring, som Inger Støjberg besluttede, der skulle administreres efter, er den, der fremgår af pressemeddelelsen”. Dommen lagde altså afgørende vægt på indholdet af pressemeddelelsen som havende karakter af en instruks, der ikke var lovhjemmel for. Altså stik modsat den forklaring, Mette Frederiksens regering henholder sig til, hvad angår ministeriers udmeldinger i pressen.

Liberal Alliance mener:

Vi har hørt igen og igen, at pressemødet slet ikke var en instruks. Der var åbenbart ingen, der overhovedet gav nogen ordre om at aflive alle mink i Danmark. Det skete bare.

Vi ser frem til, hvad Minkkommissionens konkluderer, når de aflægger deres beretning.

Læs mere om minkskandalen: