Men hvorfor vil SVM-regeringen så indføre top-topskatten, hvis den sender så godt som ingen penge i statskassen og samtidig har store konsekvenser for Danmarks økonomi. Svaret er på grund af det signal, top-topskatten sender.

Argumentet for at indføre top-topskatten er nemlig, at man ikke vil havet et Danmark, hvor der er for stor ulighed mellem folk. Men heller ikke dette argument holder ved et nærmere eftersyn. Gini-koefficienten, som måler uligheden i samfundet, kommer nemlig til kun at rykke sig fra 30,28 til 30,22, hvilket er så forsvindende en lille forskel, at det ikke i praksis vil have nogen effekt på uligheden.

Men selvom top-topskatten ikke skaber mere lighed og sender et forsvindende lille beløb i den allerede fyldte statskasse, er SVM-regeringen alligevel ikke kommet på bedre tanker. For regeringen går mere op i at sende et falsk signal om, at de mest produktive danskere skal bidrage endnu mere, end de gør i forvejen.

I Liberal Alliance synes vi snarere, vi bør være glade for, at der findes dygtige og flittige mennesker, der arbejder hårdt nok til at få en høj indtægt. For de danskere, der i fremtiden skal betale top-topskat, bidrager allerede med mere end 18 gange så mange penge til statskassen som den gennemsnitlige skatteyder.