Danske regler for statsborgerskab

For at fat blive dansk statsborger skal man leve op til en række betingelser: bl.a. skal man afgive en erklæring om troskab og loyalitet, kunne forsørge sig selv og være tilknyttet arbejdsmarkedet. Derudover skal man bestå indfødsretsprøven, hvor aspirerende statsborgere testes i basal viden om Danmarks historie, kultur og samfundsforhold.

Kravene til statsborgerskab i Danmark er dog relativt lempelige sammenlignet med i andre lande. Fx kan borgerne i Schweiz selv stemme om, om en given person kan blive statsborger. Hvis man ikke mener, at personen vil passe ind i samfundet, – fx hvis han eller hun er ”irriterende” – kan man i Schweiz afvise at give statsborgerskab, selvom vedkommende lever op til diverse, formelle krav.

Større krav til statsborgerskab

I Liberal Alliance er vores udlændingepolitik, at det ikke skal være alle forundt at blive statsborger i Danmark. At få statsborgerskab er en stor gave, som kun bør gives til dem, der har udvist vilje til at bidrage til vores samfund og abonnerer på Danmarks grundlæggende værdier om frihed, demokrati og tolerance.

Alt for mange mennesker har fået tildelt statsborgerskab, selvom de ikke vil Danmark det bedste eller abonnerer på vores grundlæggende værdier. Derfor skal vi stille langt større krav: bl.a. skal indfødsretsprøven have en højere sværhedsgrad, så de, der bliver statsborgere, har et mindre overfladisk og langt mere dybdegående kendskab til det danske samfund. Og ligesom i Schweiz skal det være muligt at afvise at give statsborgerskab, hvis man ikke mener, at vedkommende passer ind og kan bidrage.

Vi skal kort sagt være langt mere selektive ift. hvem vi giver statsborgerskab, så kun de bedst egnede bliver statsborgere. Det skal være svært, men ikke umuligt at blive statsborger, så de, der er villige til at arbejde hårdt for det og støtter Danmarks grundlæggende værdier, kan blive statsborgere.

Det skal være lettere at fratage statsborgerskab

Det er nødvendigt for at rette op de fatale fejl, der er blevet begået med den alt for lempelige statsborgerskabspolitik, som danske regeringer har ført de sidste årtier. De, der ikke fortjener statsborgerskab, skal også kunne risikere at miste det.

Det vil skabe øget respekt og prestige om det danske statsborgerskab og give de, der allerede er statsborgere, større incitament til at opføre sig ordentligt og bidrage til Danmark.