Integrationsudfordringen i Danmark

Integration af indvandrere og efterkommere dækker over, i hvor høj grad disse mennesker er en del af samfundet – på skolen, på arbejdsmarkedet, i retssystemet og i andre dele af samfundet. Desværre er der meget der tyder på, at vi langtfra er i mål med integrationen af især ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Ifølge Finansministeriet koster ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Danmark 33 mia. kr. pr. år. Det skyldes primært, at de ikke er beskæftiget i lige så høj grad som resten af befolkningen. Det betyder, at mange af ikke-vestlig herkomst modtager sociale ydelser som dagpenge eller kontanthjælp i stedet for at bidrage ved at arbejde.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er også overrepræsenteret ift. kriminalitet og klarer sig betydeligt dårligere i skolen end gennemsnittet.

Parallelsamfund og ghettoer

Vi ser desuden, at der er opstået parallelsamfund, hvor der er en høj grad af kriminalitet, arbejdsløshed og generel isolation fra resten af samfundet. Mange med ikke-vestlig baggrund isolerer sig i ghettoer, hvor folk har lavere indkomster, begår mere kriminalitet og ikke følger Danmarks normer.

I 2018 fremlagde VLAK-regeringen den såkaldte ghettoplan, som har til formål at modarbejde ghettoer og gøre Danmark fri for parallelsamfund, bl.a. ved at sikrere en bedre dagpleje og undervisning for børnene i ghettoområder.

Dårlig integration starter med arbejdsløshed

Det er Liberal Alliances politik, at vi er nødt til at tage et opgør med den manglende integration. Årtiers fejlslagen udlændingepolitik har ikke løst problemerne men tværtimod forværret dem.

For at få en bedre integration, må vi have flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i arbejde – for arbejdsløsheden er en af hovedårsagerne til manglende integration. Der er et stort sammenfald mellem dem, der er uden for arbejdsmarkedet, og dem, der begår mest kriminalitet, ikke har gennemført en uddannelse og generelt ikke er faldet til i samfundet.

Ved at komme ud på en arbejdsplads, får folk et bedre kendskab til dansk kultur og danske normer. Det giver også et individuelt ansvar for egen tilværelse, når man kommer ud af passiv forsørgelse og begynder at tjene sine egne penge. Det er vejen til god integration.

Flere i arbejde via lavere ydelser

For at få flere i arbejde skal vi sænke Danmarks alt for generøse ydelser. Med det nuværende system er det alt for attraktivt at blive forsørget af det offentlige i stedet for at arbejde, og vi får ikke flere i arbejde ved at belønne dem for ikke at lave noget.

Vi foreslår derfor, at både dagpenge og kontanthjælp skal sænkes, dagpengeperioden skal halveres, og dimittendsatsen skal ned på SU-niveau.
Det vil give arbejdsløse et større incitament til at finde et job, hvis man ikke længere kan modtage nogle af verdens højeste ydelser uden at ville ud på arbejdsmarkedet. Det vil kort sagt bedre kunne betale sig at arbejde.

Sænk skatten og få flere i job

En anden måde hvorpå man kan gøre det mere attraktivt at arbejde er at sænke Danmarks tårnhøje skatter. F.eks. skal en gennemsnitlig lønmodtager i dag aflevere ca. 50 % af sin indkomst til det offentlige i form af skatter og afgifter. Man er mindre motiveret til at arbejde, hvis man kun kan beholde en lille del af sin fortjeneste, og det er en af grundene til, at mange med ikke-vestlig baggrund ikke er i arbejde.

Vi foreslår derfor, at de første 7.000 kr. man tjener pr. måned skal være skattefri. Det vil give en større tilskyndelse til at gå fra arbejdsløshed til et lavtlønsjob og bidrage til samfundet.
Ved at få flere i arbejde bidrager lavere skatter dermed til integrationen af folk med ikke-vestlig baggrund. At sænke et af verdens højeste skattetryk er et af de bedste midler til at rette op på den fejlslagne integration i Danmark.

Ofte stillede spørgsmål om integration

Hvorfor har vi dårlig integration i Danmark?

Det er der flere årsager til. Først og fremmest har danske regeringer gennem årene ikke været konsekvente nok ift. at fremme integration og stille krav til indvandrere og efterkommere. De sociale ydelser har været for generøse, og der er for mange, der er blevet parkeret på offentlig forsørgelse. Mange gider heller ikke arbejde, fordi skatterne på indkomst er for høje. Uden at være i arbejde mister mennesker forbindelsen til resten af samfundet og isolerer sig i højere grad i ghettoer.

Hvordan kan vi løse integrationsproblemet?

Integrationsproblemet er komplekst og kræver flere løsninger. Vi mener, at første skridt må være at få flere med ikke-vestlig baggrund i arbejde: ved at sænke skatten, så det bedre kan betale sig at arbejde, og sænke ydelserne, så det ikke længere er lige så attraktivt at være uden for arbejdsmarkedet. Når folk kommer i arbejde, begår de også mindre kriminalitet, får bedre uddannelsesmuligheder, får mulighed for at komme ud af parallelsamfundene og lærer det danske samfund bedre at kende – de bliver kort sagt bedre integreret.