Dansk erhvervsliv er fundamentet for så godt som alt vi holder af i Danmark.

Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere og det kræver en mere retfærdig skatte- og erhvervspolitik. Hvis vi fører politik, der ikke straffer, men rent faktisk belønner initiativ og flid, får vi innovation, flere arbejdspladser, større velstand, flere muligheder, mindre fattigdom, ja, en bedre fremtid. Det giver myndige borgere i et frit samfund frem for umyndiggjorte klienter i en socialdemokratisk stat.

Dansk erhvervsliv står desværre med en række problemer, som vi politisk bør adressere.

For mindre virksomheder er en af de største udfordringer, at det er enormt svært at tiltrække den nødvendige kapital. Det hænger sammen med, at vi har en af de højeste kapitalbeskatninger i Europa, og små virksomheder er dybt afhængige af, at danskere vil investere, da de små virksomheder ikke bare kan hente deres kapital på de internationale finansmarkeder. Man bør derfor nedbringe kapital- og selskabsbeskatningen, så vi kan få flere investeringer i danske virksomheder. Det skal også være med til at løfte en haltende dansk produktivitetsudvikling.

Mange virksomheder har akut mangel på kvalificeret arbejdskraft – en situation som hurtigt kan forværres. Uden arbejdsmarkeds- og skattereformer risikerer vi alvorlige problemer med flaskehalse, overophedning og tab af konkurrenceevne. I Liberal Alliance mener vi, at man skal lave reformer, der øger arbejdsudbuddet, og vi skal sikre, at kvalificeret udenlandsk arbejdskraft skal have langt bedre mulighed for at komme til Danmark.

Vi skal skubbe på for mere konkurrence i dansk erhvervsliv. Det gør vi ved at mindske erhvervsstøtten, så det er markedet og ikke politikerne, der skal vælge hvilke virksomheder, som får succes. Vi skal have gjort op med en række statslige restriktioner, der hæmmer konkurrencen. Det gælder f.eks. en lempelse af planloven til glæde for turismeerhvervet og detailbranchen og liberalisering af rigide regler på f.eks. apotekerområdet.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059