Det danske erhvervsliv er fundamentet for dansk velstand og velfærd. Derfor skal vi altid bestræbe sig på at sikre så gode rammevilkår for erhvervslivet som overhovedet muligt. Dansk erhvervsliv står med en række problemer, som vi politisk bør adressere. Mest presserende står mange virksomheder med akut mangel på arbejdskraft – en situation som hurtigt kan forværres. Uden arbejdsmarkeds- og skattereformer risikerer vi alvorlige problemer med flaskehalse, overophedning og tab af konkurrenceevne. I Liberal Alliance mener vi, at man skal lave reformer, der øger arbejdsudbuddet, og vi skal sikre, at kvalificeret udenlandsk arbejdskraft skal have langt bedre mulighed for at komme til Danmark.

For mindre virksomheder er en af de største udfordringer, at det er enormt svært at tiltrække den nødvendige kapital. Det hænger sammen med, at vi har en af de højeste kapitalbeskatninger i Europa, og små virksomheder er dybt afhængige af, at danskere vil investere, da de små virksomheder ikke bare kan hente deres kapital på de internationale finansmarkeder. Man bør derfor nedbringe kapital- og selskabsbeskatningen, så vi kan få flere investeringer i danske virksomheder. Det skal også være med til at løfte en haltende dansk produktivitetsudvikling.

Vi skal skubbe på for mere konkurrence i dansk erhvervsliv. Det gør vi ved at mindske erhvervsstøtten, så det er markedet og ikke politikerne, der skal vælge hvilke virksomheder, som får succes. Vi skal have gjort op med en række statslige restriktioner, der hæmmer konkurrencen. Det gælder f.eks. en lempelse af planloven til glæde for turismeerhvervet og detailbranchen og liberalisering af rigide regler på f.eks. apotekerområdet og i taxaloven.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.