Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt eller permanent, fylder meget i den politiske debat. Med god ret, for det er store og vigtige spørgsmål, som vi skal finde fornuftige svar på. Udlændingepolitikken, i mangel af bedre fællesbetegnelse, skal sikre:

  • At vi får gavn af de mennesker, der gerne vil til Danmark for at arbejde og bidrage, uanset om de kommer som lønmodtagere eller som selvstændige.
  • At vi i så vidt omfang som muligt hjælper de mennesker, der må flygte fra overgreb i deres hjemlande.
  • At vi ikke sætter alt det, der gør Danmark til så attraktivt et land at leve i, over styr.

Vores udlændingeudspil har tre konkrete dele:

  1. Velkommen til indvandrere, der kan bidrage. Enhver, der kan forsørge sig og sin familie og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal man som indvandrer betale for sig selv i de første år uden adgang til sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp.
  2. Krav og rimelighed i flygtningeindsatsen. Liberal Alliances flygtningepolitik sigter mod at hjælpe så mange flygtninge som muligt og at hjælpe de flygtninge, der har mest behov for hjælp. Derfor bør hjælpen til flygtninge finde sted i nærområderne. Som udgangspunkt skal kun flygtninge, der er direkte og personligt forfulgte, kunne få asyl i Danmark. Derfor foreslår vi en toårig suspensionsperiode af FN’s flygtningekonvention, hvor vi stopper for spontan asyl. Til gengæld vil vi opjustere antallet af FN-kvoteflygtninge til 4.000 om året.
  3. Fair muligheder for børn og ægtefæller. Danskeres, flygtninges og indvandreres nære familie er velkommen i landet. Man skal kunne gifte sig med den, man elsker, og man skal som ægtepar kunne bo sammen i Danmark. Det skal dog være et krav, at udenlandske ægtefæller tegner en privat sundhedsforsikring, og de bør ikke have adgang til sociale ydelser i de første fem år, de er i landet.