I Liberal Alliance går vi ind for en udlændingepolitik, der går på to ben. Danmark skal være åbent og velkomment for dem, som kan og vil bidrage til Danmark og lukket for alle andre. Det betyder, at dem som kan få et job i Danmark til danske løn- og arbejdsvilkår skal kunne få opholdstilladelse og over tid kunne optjene rettigheder som andre danskere. Adgangen til danske ydelser skal altså være betinget af, at man har boet og arbejdet her i en årrække. Man må yde, før man kan nyde.

Vi ønsker stop for spontane asylansøgninger. Danmark skal som land selv have kontrol med, hvor mange og hvilke flygtninge vi modtager. Det betyder, at der skal laves gennemgribende ændringer på europæisk og internationalt niveau. Hjælpen til personer i nød skal ikke dikteres af, hvem der har råd til at betale for menneskesmuglere. Får man den spontane asylansøgning under kontrol, så åbner det også for, at Danmark kan modtage en begrænset mængde kvoteflygtninge. På den måde kan man ligeledes sikre sig, at de ressourcer, man bruger, rent faktisk går til at hjælpe nogle af verdens svageste. Dermed undgår vi at bruge mange ressourcer på tilfældige migranter, der søger lykken i et land med bedre økonomiske muligheder. Modtagelsen af kvoteflygtninge skal suppleres af ulandsbistand målrettet imod at håndtere de store problemer i nærområderne.

Begår udlændinge kriminalitet. bør de i udgangspunktet blive udvist. Når man begår kriminalitet, så viser man med al tydelighed, at man ikke respekterer normerne i det danske samfund. Vi har brug for en langt hårdere praksis på det område.

I denne valgperiode har vi fået styr på en kaotisk udlændingesituation, og vi ser nu de laveste antal af asylansøgere i 10 år. Det er en glædelig, omend skrøbelig situation, hvor problemerne kan blusse op igen. Det kalder på mere langsigtede løsninger.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.