Dansk udlændingepolitik

Udlændinge spiller en vigtig rolle for det danske samfund. Der er over 300.000 udenlandske arbejdere, som giver et helt essentielt bidrag til danske virksomheder og dansk økonomi. Men desværre er der også nogle udlændinge, der ikke bidrager til vores samfund. F.eks. er ikke-vestlige indvandrere i Danmark, overrepræsenteret i kriminalitets- og arbejdsløshedsstatistikkerne.

Danmark har de sidste 40 år set store ændringer i udlændingepolitikken. Siden 2001 har fokus i udlændingepolitikken været at begrænse tilstrømningen af indvandrere til Danmark.

Vi skal åbne døren for dygtige udlændinge

Vi har brug for dygtige udlændinge i Danmark. Ifølge Dansk Erhverv bidrager udenlandsk arbejdskraft med 12, 6 mia. kr. om året. Danske virksomheder har brug for arbejdskraft udefra til at besætte poster, som der ikke er danskere, der vil eller kan tage.

I Liberal Alliance er vores politik, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. Dygtige udlændinge, der gerne vil bidrage til dansk økonomi og respekterer vores lovgivning, skal være velkomne. Derfor skal vi ændre på beløbsordningen, som stiller meget høje krav til den løn, som udlændinge skal tjene for at komme til Danmark. Det gør det sværere for virksomheder at få den arbejdskraft, de har brug for, og gør hele det danske samfund fattigere. Derfor mener vi at beløbsgrænsen skal sættes ned til den overenskomstbestemte mindsteløn, som i dag er ca. 240.000 kr.

Dem som kan få et job i Danmark til danske løn- og arbejdsvilkår skal kunne få opholdstilladelse i Danmark.

Stop for spontant asyl og udvis kriminelle

Hvis det danske asylsystem skal kunne hænge sammen, er vi nødt til at sætte en stopper for de spontane asylansøgninger. De relativt ressourcerige mennesker, der har råd til at komme til Danmark, skal ikke via spontant asyl kunne komme til Danmark og modtage ydelser på bekostning af dem, der har værre vilkår. Hvis vi stopper for den spontane asylansøgning, kan vi til gengæld bruge vores ressourcer på at optage et begrænset antal kvoteflygtninge og hjælpe flygtningene i deres nærområde.

Endelig skal vi have en langt skrappere udlændingepolitik over for udlændinge, som bryder loven. Hvis man som udlænding ikke kan holde sig inden for lovens rammer og begår kriminalitet, er det et tydeligt signal om, at man ikke respekterer vores samfund og normer. Derfor skal vi som udgangspunkt udvise udlændinge, der begår grov kriminalitet. På det punkt er vi slet ikke hårde nok i dag.