Udviklingsbistand: Omfang og formål

Udviklingsbistand er økonomisk støtte fra industrilande til udviklingslande mhp. at give nødhjælp og støtte den økonomiske udvikling i udviklingslandet. Udviklingsbistanden er en vigtig brik i Danmarks udenrigspolitik og influerer på vores sikkerhed og handelsmuligheder.

Danmark bruger aktuelt omkring 0,73 % af BNI på udviklingsbistand. Vi er dermed et af de lande, som giver relativt mest udviklingsbistand på globalt plan og er et af de få lande, som lever op til FN’s mål om at bruge minimum 0,7 % af BNI på udviklingsbistand.

Vores udviklingsbistand går bl.a. til at støtte uddannelse, fred, stabilitet og jobskabelse og bidrage til konfliktløsning i udviklingslandene. Det ultimative mål med vores udviklingsbistand er, at disse fattige samfund kan komme op på en væsentligt højere levestandard, skabe bedre livsmuligheder for deres borgere og vil være mindre plaget af krig og konflikt.

En smartere udviklingsbistand

I Liberal Alliance går vi ind for, at Danmark skal bruge mindst 0,7 % af BNI på udviklingsbistand. Både fordi vi er et rigt samfund, som kan gøre en stor forskel for ulandene, og dels fordi vækst og bedre økonomier i ulandene kan komme os i Danmark til gavn, bl.a. ved at der kommer mere samhandel og store migrantkriser nemmere kan undgås.

Men det er ikke nok at bruge mange penge, for pengene skal også bruges smart, hvis de skal gøre en forskel. Derfor skal udviklingsbistanden målrettes de allerfattigste, som har mest brug for den. Fokus skal være på at fremme det, der på længere sigt skaber rige samfund, herunder ejendomsret, velfungerende retssystemer og bedre betingelser for iværksættere.

Udviklingsbistanden skal derimod ikke gå til symbolske projekter, der ser godt ud på overfladen, men ikke har en egentlig effekt for verdens fattigste mennesker. Vi mener derfor ikke, at udviklingsbistanden skal kunne bruges på erhvervsstøtte. Vi skal heller ikke bruge penge på politiske partier og diverse image-kampagner.

I det hele taget skal vi være langt mere kritiske ift. hvem vi giver udviklingsbistand til, og derfor skal vi nøje gennemgå de samarbejdsaftaler vi har med forskellige organisationer, før vi yder bistand.

Frihandel er den bedste udviklingsbistand

Hvis vi på længere sigt skal skabe bedre muligheder for ulandene, er det helt nødvendigt, at vi fremmer frihandel. For det er først og fremmest frihandel, der skaber grobund for større frihed og økonomisk vækst.

Derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at nedbryde toldmure og forskellige, protektionistiske tiltag, som skader frihandlen og går allermest ud over de fattigste mennesker.

Det betyder bl.a., at EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes. Landbrugsstøtten gør det sværere for ulandene at komme ind på det globale marked for fødevarer og er dermed også med til at modarbejde deres økonomiske modernisering. Ved at afskaffe landbrugsstøtten kan vi få mere frihandel, billigere fødevarer i Europa og give et stort boost til udviklingslandene.