Med 77 pct. af danskerne som medlemmer har vi per definition en folkekirke i Danmark. I de senere år er der imidlertid blevet for meget stat og for lidt kirke. Folkekirkens struktur er uklar, og rollefordelingen mellem politikere, Kirkeministeriet, stifter, provstier og menighedsråd er ved at sande til i bureaukrati.

Hertil kommer, at vi som følge af indvandring har fået andre trossamfund, der markerer sig.  Vi vil værne om trosfriheden og mener ikke, at staten skal blande sig i borgernes trosforhold. Vi er desuden liberale, og det indebærer, at staten ikke skal blande sig i, om borgerne bærer religiøse symboler i det offentlige rum. På den anden side vil vi dog værne om private arbejdsgiveres ret til at stille krav til medarbejdernes påklædning.

Liberal Alliance hilser debatten om folkekirkens struktur og fremtid velkommen. Det er vores udgangspunkt, at alle folkekirkens aktiviteter – bortset fra bevarelse af kulturarv i form af bygninger – skal finansieres af medlemmernes bidrag, og at medlemmerne skal have friheden til at beslutte, hvordan medlemsbidragene skal anvendes.

Liberal Alliance mener:

  • Folkekirken og statens økonomi skal adskilles. Præstelønninger og medlemsaktiviteter skal finansieres af medlemmerne.
  • Staten skal til gengæld betale for de ydelser, folkekirken leverer til alle borgere. I dag drejer det sig f.eks. om fødselsregistrering, kirkegårdsvedligeholdelse, vedligeholdelse af kulturarv
  • Fødselsregistrering skal overgå til kommunerne, præcis som det af historiske grunde sker i Sønderjylland i
  • Folkekirkens medlemmer skal i forlængelse af en strukturreform beslutte hvilken myndighed, der skal ansatte præsterne. De skal ikke længere være statsansatte embedsmænd.