Med 75 pct. af danskerne som medlemmer har vi per definition en folkekirke i Danmark. I de senere år er der imidlertid blevet for meget stat og for lidt kirke. Folkekirkens struktur er uklar, og rollefordelingen mellem politikere, Kirkeministeriet, stifter, provstier og menighedsråd er ved at sande til i bureaukrati.

Hertil kommer, at vi som følge af indvandring har fået andre trossamfund, der markerer sig.  Vi vil værne om trosfriheden og mener ikke, at staten skal blande sig i borgernes trosforhold.

Vi er desuden liberale, og det indebærer, at staten ikke skal blande sig i, om borgerne bærer religiøse symboler i det offentlige rum. På den anden side vil vi dog værne om private arbejdsgiveres ret til at stille krav til medarbejdernes påklædning.

Liberal Alliance hilser debatten om folkekirkens struktur og fremtid velkommen. Det er vores udgangspunkt, at alle folkekirkens aktiviteter – bortset fra bevarelse af kulturarv i form af bygninger – skal finansieres af medlemmernes bidrag, og at medlemmerne skal have friheden til at beslutte, hvordan medlemsbidragene skal anvendes.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.