Kulturen er vores fundament og rødder. Kulturen er det, der binder os sammen, og kulturen kan udfordre os til udvikling og nytænkning. Målet med en liberal kulturpolitik er, at kulturudbuddet bliver mere mangfoldigt, men også mere selvbærende. Det, der kan klare sig på borgernes eget initiativ eller på markedsvilkår, skal gøre det. Offentlig støtte kan kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde.

 

Liberal Alliance ønsker en omlægning af den statslige kulturstøtte, så flere kulturtilbud, der tiltrækker mange borgere og derfor har gode muligheder for egenfinansiering, kommer til at stå på egne ben. Det er usundt, når kulturlivet i for høj grad bliver afhængigt af permanent støtte fra de offentlige kasser. Man får det, man betaler for, og når det primært er magthaverne, der betaler – også i bredden – så udebliver magtkritikken. Man får et kulturliv, der spiser af hånden. Der er faktisk en del af kulturlivet, som allerede klarer sig fint på markedsvilkår. Vi har i dansk arkitektur, i dansk design, i dansk kokkekunst og i dansk billedkunst fornøjelsen af at være blandt de bedste på verdensplan. Markedet beskyldes nogle gange for at trække kvaliteten ned, men her ser det ud til, at det sublime stortrives, når kunstarten er markedsafhængig.

Bredden i dansk kulturliv er vigtig. Foreningsdanmark er fortsat demokratiets kravlegård og dermed en væsentlig kulturfaktor, når vi taler om frihed til at tænke, tro og mene det, man vil – og samtidig lære fællesskabets værdier at kende. Liberal kulturpolitik skal være mangfoldig, men grundlæggende have som formål at fremme værdier som demokrati og frihed.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059